Uncategorized

Adresaci kursu: szkolenie skierowane jest do studentów, absolwentów, osób aktywnych, zajmujących się lub planujących zająć się sprzedażą usług turystycznych, pracować w biurach podróży. Dla wszystkich, którzy chcą podnieść kwalifikacje, czy zmienić branżę. Uczestnikiem kursu może być osoba, która ukończyła gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową.

 

Cel kursu: zapoznanie się z zasadami organizowania działalności turystycznej, obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych, rozliczania imprez i usług turystycznych.

 

Program szkolenia:

 1. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia oraz mienia turystów
 2. Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
 3. Przemysł turystyczny w regionie
 4. Geografia turystyczna oraz zarys architektury krajobrazu
 5. Pilotaż wycieczek krajowych
 6. Pilot a grupa
 7. Obsługa ruchu turystycznego
 8. Organizacja imprez turystycznych
 9. Obsługa urządzeń biurowych

 

Ilość godzin – 120h

Cena kursu – 1800zł

 

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na 80% zajęć oraz pozytywne zdanie wewnętrznego egzaminu końcowego.

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.