Uncategorized

Adresaci kursu: dla każdej osoby, która ukończyła 18 lat i chce pracować jako opiekun/pracownik osoby potrzebującej.

 

Cel kursu: nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia usług domowych i osobistych, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

Program szkolenia:

 1. Metodyka pracy socjalnej i etyka zawodowa.
 2. Podstawy psychologii społecznej.
 3. Zasady zagospodarowania wolnego czasu.
 4. Współpraca ze środowiskiem podopiecznego.
 5. Podstawowe składniki żywności i ich przemiany w organizmie człowieka.
 6. Zasady planowania i organizacji żywienia.
 7. Utrzymanie czystości i higiena osobista.
 8. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

 

Ilość godzin – 80h

Cena kursu – 1000zł

 

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na 80% zajęć oraz pozytywne zdanie wewnętrznego egzaminu końcowego.

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.