Program szkolenia:

Wstęp:

Krótka rozmowa nt. Państwa oczekiwań, zapytamy o zagadnienia na wyjaśnieniu których szczególnie Państwu zależy.

 

MODUŁ I

  •     Przedmiot i cele reformy przepisów o ochronie danych osobowych
  •     Środowisko bezpieczeństwa danych osobowych
  •     Wyjaśnienie najważniejszych pojęć RODO/GDPR
  •     Zasady przetwarzania danych osobowych

 

MODUŁ II

  •     Prawa osób, których dane dotyczą
  •     Obowiązki administratora danych

 

MODUŁ III

  •     Obowiązki podmiotu przetwarzającego (procesora danych)
  •     Status inspektora ochrony danych
  •     Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
  •     Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Każdy moduł zawiera praktyczne przykłady.

 

Godziny szkoleniowe: 8

Liczba dni szkoleniowych:1

Cena: 750 złotych