W ramach projektu „Inspiracje kluczem sukcesu” 5 osobowa grupa osób zajmujących kluczowe stanowiska w firmie College Medyczny odbyła w dniach 13-15 września 2021 wizytę studyjną w firmie Smart Kompetense w Sandnes w Norwegii. Podczas 3 dniowej wizyty nasi pracownicy poznali ofertę szkoleniową Partnera, sposób prowadzenia zajęć, mieli możliwość zaprezentowania swojej oferty, poznali innowacyjne metody pracy Firmy Smart Kompetense podczas szkolenia pokazowego, w którym uczestniczyli. Ponadto  zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami Polonii w Stavanger, co zaowocowało zainicjowaniem dalszej współpracy pod kątem prowadzenia szkoleń i studiów podyplomowych dla Polonii w Norwegii.

 

 


 

College Medyczny Adrian Lipa, ul. Duża 21, 25-304 Kielce na podstawie umowy zawartej z  Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Operatorem PROGAMU EDUKACJA realizuje projekt „Inspiracje kluczem sukcesu” – Komponent I – Wizyty studyjne.

Program Edukacja jest finansowany ze środków mechanizmu finansowego EOG, 2014-2021 oraz  środków krajowych.

College Medyczny Adrian Lipa korzysta z dofinansowania o wartości 8 925,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Głównym celem projektu „Inspiracje kluczem sukcesu” jest wzmocnienie potencjału kadry pracującej w obszarze edukacji poprzez zapoznanie się z ofertą innowacyjnych kursów oraz metodologią działalności placówki edukacyjnej działającej na terenie Norwegii  a także wypracowanie wspólnych rozwiązań pod kątem edukacji dotyczącej systemu opieki społecznej nad dziećmi. Spotkanie ma na celu porównanie programów kształcenia, dokumentacji a także sposobu obsługi interesanta. Projekt przyczynią się również do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy pracownikami placówek. Dzięki obserwacji pracy naszych zagranicznych partnerów będziemy mogli wdrożyć u nas nowe, sprawdzone standardy norweskie z branży edukacyjnej. W dłuższej perspektywie będziemy się koncentrować na budowaniu wspólnego potencjału opartego na wzajemnej współpracy placówek edukacyjnych.

Termin realizacji projektu: 01.04.2021 – 30.09.2021

Projekt zakłada wizytę studyjną w firmie Smart Kompetense w Norwegii – Partnera projektu. Przewidziany jest wyjazd 5 osób, które zajmują kluczowe stanowiska w firmie. Założenia projektu opierają się na wymianie dobrych praktyk, porównaniu programów kształcenia, a także na nawiązaniu długofalowej współpracy pomiędzy firmami. Głównym celem wizyty studyjnej jest wzmocnienie potencjału kadry pracującej w obszarze edukacji poprzez zapoznanie się z ofertą innowacyjnych kursów oraz metodologią działalności placówki edukacyjnej działającej na terenie Norwegii, a także wypracowanie wspólnych rozwiązań pod kątem edukacji dotyczącej systemu opieki społecznej nad dziećmi. W trakcie mobilności uczestnicy przez 3 dni zapoznają sią z działalnością norweskiej firmy i wymienią dobre praktyki. Poruszone zostaną tematy dotyczące dalszej wspólnej współpracy polegające m.in na uzupełnieniu ofert edukacyjnych, które dotychczas były prestiżowe u partnerów.

 

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami – darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa – Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

 

Priorytety na ten okres to:

#1 – innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 – integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 – środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 – kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 – sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

 

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

www.eeagrants.org