CELE:

Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu kroju, czy szycia wyrobów firanowych, czy zasłon, jak również materiałów i dodatków krawieckich. Osoby biorące udział w kursie poznają podstawowe wiadomości z zakresu: BHP, omówienia materiałów i dodatków krawieckich stosowanych na różnych rodzajach tkanin. Zdobycie wiedzy z zakresu projektowania, zdejmowania miar, rodzajach tkanin firanowych. Przygotowanie do samodzielnego wykroju, jak również modelowania firan i zasłon. Kursanci odkryją także tajniki z zakresu modelowania firan i zasłon.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Po zakończonym kursie uczestnik dysponuje następującymi predyspozycjami:

 • Rozróżnia i posługuje się przyborami do szycia,
 • Sprawnie obsługuje maszynę do szycia,
 • Zdejmuje miary, a także oblicza rozmieszczenie fałd i zakładek,
 • Rozpoznaje tkaniny firanowe,
 • Modeluje i szyje firany, oraz zasłony
 • Szyje firany drapowane, ekrany, rolety rzymskie, lambrekiny,
 • Konstruuje zazdroski (rodzaj małych firanek, służących jako element dekoracyjny),
 • Wszywa taśmy modelowe, oraz lamówki.

ADRESACI:

 • Osoby mogące poszczycić się zdolnościami manualnymi,
 • Jednostki mające wcześniejsze doświadczenie w szyciu,
 • Potrafiący umiejętnie obsługiwać się maszyną do szycia,
 • Absolwenci kierunku Wzornictwo(Design).

PROGRAM

Część teoretyczna:

 • Zapoznanie z zasadami BHP,
 • Wprowadzenie stanowiskowe,
 • Materiałoznawstwo (włókna zasłonowe, rodzaje tkanin firanowych, dodatki krawieckie, typy zasłon),
 • Przedstawienie wariantów wybranych paneli i innych form dekoracji okiennych,
 • Utrwalenie wiadomości o maszynie do szycia.

Część praktyczna:

 • Rysowane i wykonywanie form pod określony wymiar, oraz gatunek konkretnego okna,
 • Dokonywanie obliczeń, wraz z rozmieszczaniem zakładek, bądź fałd,
 • Wyliczanie zużycia materiału, powiększanie i zmniejszanie form,
 • Techniki wykonania konkretnych zamówień w odniesieniu do oczekiwań klientów,
 • Konstrukcja zazdrosek (małych, lecz efektownych firanek służących najczęściej, jako element dekoracyjny),
 • Modelowanie firan i zasłon,
 • Podstawowe techniki szycia(szwy łączące i brzegowe, lamówki, wypustki, falbany, wszywanie taśm modelowych),
 • Wyroby gotowe(krojenie firan, łączenie elementów, zszywanie wiązań, szycie firan drapowanych, ekranów, rolet rzymskich, lambrekiny).

CZAS TRWANIA: 45h

CENA: 850zł

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

FORMA ZALICZENIA KURSU: egzamin teoretyczny i praktyczny.

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.