Projekt "Aktywna integracja - równe szanse - lepsza przyszłość"

Informujemy, iż w ramach projektu „Aktywna integracja – równe szanse – lepsza przyszłość” działa Centrum Interwencji Kryzysowej.

Zapraszamy do skorzystania z porad: psychologa, prawnika, terapeuty i pedagoga.

Uzgadnianie terminów spotkań pod numerem telefonu – 730 868 730.

Jeżeli w zakładce PROJEKTY nie ładuje się plik PDF odśwież stronę. Jeżeli to nie skutkuje kliknij w BEZPOŚREDNI LINK DO PROJEKTU

Aktualne harmonogramy:

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie 750 osób (min. 380 kobiet, min. 100 osób niepełnosprawnych) z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci oraz zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych i zawodowych w województwie świętokrzyskim poprzez utworzenie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Informacje o wynikach:

  1. ZAPYTANIA OFERTOWE

Agnieszka Podlodowska   – agnieszkapodlodowska@college-med.pl