Projekt "Koniecznie aktywizuj się społecznie"

 

Projekt „KONIECZNIE AKTYWIZUJ SIĘ SPOŁECZNIE!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 18 roku życia, które zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w województwie świętokrzyskim  w gminach na Obszarze Strategicznej Interwencji, biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, niepełnosprawnych.  

Aktualne harmonogramy:

Celem projektu  jest podwyższenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej 72 osób (44 Kobiety i 28 Mężczyzn) powyżej 18 roku życia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujących lub uczących się w gminach Obszaru Strategicznej Interwencji Województwa Świętokrzyskiego.

Poprzez realizację wsparcia w okresie od 07.2018r.-03.2019r. prowadzącego do zatrudnienia min. 22 osób oraz zdobycia kwalifikacji przez min. 58 osób. Celem szczegółowym projektu jest zdobycie kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego, określenie swojego potencjału społecznego oraz predyspozycji zawodowych, dokonanie postępu w aktywizacji społecznej, a także nabycie motywacji do zmian.

Projekt skierowany do osób:

1. w wieku powyżej 18 roku życia zamieszkujących w:

 • buskim: Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Pacanów, Gnojno;
 • jędrzejowskim: Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Oksa, Małogoszcz, Imielno, Wodzisław;
 • kieleckim: Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn;
 • koneckim: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka;
 • opatowskim: Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów;
 • ostrowieckim: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów;
 • pińczowskim: Michałów, Działoszyce, Złota;
 • sandomierskim: Klimontów, Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Obrazów, Dwikozy, Wilczyce;
 • skarżyskim: Bliżyn;
 • starachowickim: Mirzec, Wąchock;
 • staszowskim: Szydłów, Osiek, Oleśnica;
 • włoszczowskim: Kluczewsko, Secemin, Radków, Moskorzew.

2. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

3. biernych zawodowo i pozostających bez zatrudnienia

4. bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy

5. o niskich kwalifikacjach zawodowych

Każdy z uczestników może liczyć na wsparcie w następujących formach:

 1. Indywidualna diagnoza potrzeb, potencjału i predyspozycji Uczestników Projektu
 2. Poradnictwo zawodowe
 3. Poradnictwo psychologiczne
 4. Pośrednictwo pracy
 5. Szkolenie zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych
 6. Płatny staż zawodowy

 

 

College Medyczny

ul. Wesoła 19/6, 25-305 Kielce

Telefon kontaktowy: 531 283 185

email: projekty2@college-med.pl