Plakat „Wsparcie pracowników firmy Luxiona Poland S.A celem przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy” .pdf – wersja do pobrania

 

Projekt „Wsparcie pracowników firmy Luxiona Poland S.A celem przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy” realizowany jest w okresie 01.11.2019 do 31.10.2020.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.2. Aktywne i zdrowe starzenie się Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej

Rozpoczęcie rekrutacji – 04.11.2019r.

Zakończenie rekrutacji – 19.12.2019r.

Rozpoczęcie konsultacji indywidualnych z fizjoterapeutą oraz udziału w badaniach profilaktycznych – grudzień 2019r.

Zorganizowanie punktu medycznego na terenie firmy Luxiona Poland S.A. – styczeń/luty 2020 r.

Rozpoczęcie warsztatów z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu – luty 2020 r.

Rozpoczęcie zajęć na siłowni i na basenie – luty 2020 r.

Rozpoczęcie realizacji pakietów rehabilitacyjnych – luty 2020 r.

Zawieszenie działań w projekcie – 16.03.2020r. z powodu pandemii koronawirusa.

Wznowienie warsztatów z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu – czerwiec 2020 r.

Wznowienie zajęć na siłowni i na basenie – czerwiec 2020 r.

Wznowienie realizacji pakietów rehabilitacyjnych – czerwiec 2020 r.

Projekt „Wsparcie pracowników firmy Luxiona Poland S.A celem przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy” realizowany jest na terenie gminy Sadowie w miejscowości Jacentów w okresie 01.11.2019r. do 31.10.2020r. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby firmy Luxiona Poland S.A. Zakład Produkcyjny w Jacentowie i jej pracowników. Ma na celu zwiększenie oferty zapewniającej dostęp do usług zdrowotnych w miejscu pracy. Skierowany jest do 100 osób – pracowników firmy Luxiona Poland S.A. Zakład Produkcyjny w Jacentowie, które są w wieku aktywności zawodowej, w tym w szczególności powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wsparcie profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałanie zbyt wczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników poprzez wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na eliminowanie czynników ryzyka w pracy, w tym w zakresie ergonomii pracy. W tym celu zaplanowano m.in. badania profilaktyczne, konsultacje indywidualne z fizjoterapeutą, pakiety rehabilitacyjne, zajęcia na basenie, wsparcie psychologiczne i motywacyjne, klawiterapię, działania doradcze dla kadry zarządzającej.

Projekt zakłada równy dostęp do usług bez względu na płeć, wyznanie, rasę czy posiadaną niepełnosprawność.

 

Celem projektu jest wsparcie profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałanie zbyt wczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników poprzez wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na eliminowanie czynników ryzyka w pracy, w tym w zakresie ergonomii pracy. W tym celu zaplanowano m.in. badania profilaktyczne, konsultacje indywidualne z fizjoterapeutą, pakiety rehabilitacyjne, zajęcia na basenie, wsparcie psychologiczne i motywacyjne, klawiterapię, działania doradcze dla kadry zarządzającej.

Biuro Projektu czynne w godzinach 8:00-16:00

Wesoła 19/6 (I piętro)

25-305 Kielce

E-mail: projekty@college-med.pl

Tel. 730 868 730