Uncategorized

Cel kształcenia:

Szkolenie pozwoli uczestnikom nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie stosowania zasad efektywnego prospectingu. Podczas szkolenia Uczestnik zdobywa wiedzę: na temat uwarunkowań oraz silnych i słabych stron współczesnych metod pozyskania kontaktów; posiada umiejętności w zakresie: określania planu działań prospectingowych, dopasowania usługi/produktu do klienta; nabędzie kompetencje w zakresie pozyskiwania klienta poprzez metody efektywnego prospectingu.

 

Efekty kształcenia:

Uczestnik posiada wiedzę:

 • co to jest prospecting,
 • jakie są cele sprzedażowe, rodzaj klientów,
 • na temat internetu jako narzędzia pozyskiwania nowych klientów,
 • o sposobach pozyskiwaniu informacji na temat trendów rynkowych i zachowań konsumentów,
 • na temat warunkowań oraz silnych i słabych stron współczesnych metod pozyskania kontaktów,
 • o niekonwencjonalnych rozwiązaniach prospectingowych,
 • o zasadach networkingu.

 

Uczestnik posiada umiejętności w zakresie:

 • określania planu działań prospectingowych,
 • dopasowania usługi/produktu do klienta,
 • segmentacji klienta,
 • przejmowania klientów od konkurencji,
 • zarządzania własną sprzedażą,
 • eliminacji błędów w sprzedaży

 

Uczestnik nabędzie kompetencje w zakresie pozyskiwania klienta poprzez metody efektywnego i nowoczesnego prospectingu.

 

Program szkolenia:

 1. Czym jest prospecting. Rodzaje prospectingu.
 2. Określenie planu działań prospectingowych. Cele sprzedażowe, rodzaj klientów. Miejsce działań prospectingowych
 3. Kreatywność w sprzedaży. Internet jako narzędzie pozyskiwania nowych klientów. Możliwości w pozyskiwaniu wiedzy na temat trendów rynkowych i zachowań konsumentów.
 4. Uwarunkowania oraz silne i słabe strony współczesnych metod pozyskania kontaktów (rekomendacje, spotkania, targi, mailing).
 5. Znaczenie nowych klientów w rozwoju sprzedaży.
 6. Wstęp do kontaktu z klientem.
 7. Profil Klienta – segmentacja rynku, grupa docelowa, analiza potencjału.
 8. Dopasowanie produktu/usługi do klienta. Analiza rynku i oferty.
 9. Efektywność i planowanie wg. Pareto.
 10. Zarządzanie portfelem Klientów.
 11. Segmentacja i ocena rentowności klienta – case study.
 12. Przejmowanie klientów od konkurencji – sposobem na wzrost konwersji sprzedaży. Polecenia i rekomendacje. Najbardziej niekonwencjonalne i zaskakujące rozwiązania są najskuteczniejsze.
 13. Networking – co to takiego i jakimi prawami się rządzi? E-networking – budowanie kontaktów w sieci.
 14. Zarządzanie własną sprzedażą i jej rentownością.
 15. Zamknięcie – planowane techniki zamykania sprzedaży.
 16. Najczęściej spotykane błędy w prospectingu- analiza – wnioski.

 

Czas trwania: 16h
Cena szkolenia:  1800 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł