Dla kogo – szkolenie skierowane do pracowników biura zarządu oraz menedżerów i członków zarządu mających w swoich obowiązkach kierowanie biurem zarządu.

Program kursu:

 • Akty prawne regulujące prawo korporacyjne.
 • Zgłoszenie do KRS.
 • Statut i umowa spółki.
 • Akcjonariusze i wspólnicy.
 • Zadania zarządu.
 • Funkcjonowanie zarządu.
 • Powoływanie i odwoływani członków zarządu.
 • Odpowiedzialność członków zarządu.
 • Prokurent w spółce.
 • Pełnomocnik w spółce.
 • Funkcje rady nadzorczej.
 • Zadania rady nadzorczej.
 • Powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej.
 • Odpowiedzialność członków rady nadzorczej.
 • Zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie.
 • Kompetencje walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników.
 • Przygotowanie umów/kontraktów.

Liczba godzin: 16h

Koszt: 1300 zł