Uncategorized

Czas trwania kursu: 24h

Cena: 900 zł

 

Dla kogo: dla osób chcących nauczyć się samodzielnie prowadzić księgę przychodów i rozchodów.

 

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

 

Program kursu:

 1. Wiadomości wstępne – formy ewidencji podatkowej.
 2. Wprowadzenie do ewidencji księgowej i KPiR.
 3. Dowody księgowe.
 4. Podatek od towarów i usług- informacje ogólne
 5. Składniki majątku – charakterystyka, wycena.
 6. Koszty działalności i ich ewidencja.
 7. Przychody działalności i ich ewidencja.
 8. Ewidencje dodatkowe.
 9. Podsumowanie miesiąca i roku.
 10. Ustalenie dochodu do opodatkowania.
 11. Zakończenie działalności.

 

Efekty kształcenia: uczestnik zna metody prowadzenia KPIR, potrafi prowadzić księgę zgodnie z przepisami, właściwie ujmuje przychody podatkowe, zna zasady optymalizacji podatkowej, potrafi samodzielnie zamknąć rok podatkowy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.