Uncategorized

Cel szkolenia – jest przede wszystkim nabycie umiejętności z zakresu kluczowych kompetencji trenerskich uczestników, zdobycie wiedzy na temat przygotowywania warsztatów, metod aktywizujących oraz pracy z grupą, zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących komunikacji i autoprezentacji oraz radzenia sobie ze stresem, rozwinięcie umiejętności trenerskich uczestników warsztatów.


Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych trenerów i coachów.

 

 Program szkolenia

 1. Przygotowanie szkolenia.
 2. Trudne sytuacje szkoleniowe.
 3. Sposoby pracy trenera.
 4. Komunikacja interpersonalna.
 5. Panowanie nad stresem.
 6. Autoprezentacja
 7. Praca w grupie.
 8. Samodzielne prowadzenie warsztatów.

 

Ilość godzin – 20h

Cena szkolenia – 850zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł