Uncategorized

Czas trwania kursu: 8h

Cena: 500 zł

 

Dla kogo szkolenie: szkolenie jest skierowane przede wszystkim do menadżerów średniego i wyższego szczebla, wszystkich osób zarządzających ludźmi oraz wszystkich zainteresowanych tematyka mobbingu.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką mobbingu od strony psychospołecznej i prawnej oraz wykształcenie umiejętności rozpoznawania zjawisk patologicznych w miejscu pracy, reagowania na nie i przeciwdziałania im.

 

Program szkolenia:

  1. Definicja prawna dyskryminacji, rodzaje zachowań dyskryminacyjnych.
  2. Mobbing – definicja prawna, rodzaje i typy zachowań mobbingowych.
  3. Zjawisko mobbingu oraz jego przyczyny.
  4. Skutki mobbingu.
  5. Zapobieganie i przeciwdziałanie mobbingowi.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.