Uncategorized

CELE:

Nabycie wiedzy, oraz umiejętności praktycznych pozwalających na bezpiecznie i zgodne z zasadami wykonywanie zabiegów przekłuwania uszu.

ADRESACI: 

 • kosmetyczki

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

 • znajomość zasad bezpiecznego przeprowadzania zabiegu przekłuwania uszu
 • wiedza na temat wskazań i przeciwskazań do zabiegów przekłuwania uszu
 • umiejętność doboru procedur i techniki do zabiegów przekłuwania uszu

PROGRAM:

 1. BHP w gabinecie kosmetycznym.
 2. Zasady dezynfekcji i sterylizacji.
 3. Omówienie pistoletu do przekłuwania uszu.
 4. Omówienie kolczyków.
 5. Przygotowanie stanowiska.
 6. Przygotowanie do zabiegu.
 7. Dokładne oznaczenie miejsca przekłucia.
 8. Przekłuwanie uszu.
 9. Pielęgnacja uszu po przekłuciu.
 10. Zalecenia po zabiegu.

CZAS TRWANIA: 3h

CENA: 120 zł

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe
 • wyposażone sale
 • kameralne grupy

       PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł