Uncategorized

Cel szkolenia: celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z elementami psychologii reklamy, zasadami postępowania klientów i sposobami dostosowania oferty do zróżnicowanych odbiorców. Pozwala nabyć  umiejętności: tworzenia strategii kontrolowania zachowań konsumentów w oparciu o procesy emocjonalne i poznawcze; umiejętność tworzenia efektu do marki w strategiach marketingowych; pozycjonowania marki na rynku konkurencyjnym w aspekcie identyfikacji słabych i silnych stron marki własnej i marek konkurencyjnych.

 

Dla kogo szkolenie: Szkolenie w szczególności dedykowane jest do tych osób, które na co dzień mają do czynienia z promocją, reklamą i marketingiem – specjalista ds. marketingu lub promocji.

 

Program:

 1. Tworzenie chwytliwych haseł reklamowych.
 2. Tworzenie skutecznych materiałów reklamowych.
 3. Wykorzystywanie koloru, emocji, rozmieszczenia grafiki.
 4. W jaki sposób pisać perswazyjne teksty reklamowe.
 5. Wykorzystanie internetu jako głównego narzędzia marketingu.
 6. Wykorzystanie marketingu szeptanego.
 7. Planowanie strategii kampanii reklamowych.
 8. Możliwości współczesnych mediów i jak z nich korzystać.
 9. Promocja wydarzeń za małe pieniądze.

 

Ilość godzin – 8h

Koszt szkolenia – 400 zł

 

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na 80% zajęć oraz pozytywne zdanie wewnętrznego egzaminu końcowego.

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.