Uncategorized

Do kogo skierowany kurs – do każdej osoby z wykształceniem wyższym ekonomicznym lub z doświadczeniem w pracy w księgowości.

 

Celem kursu jest zdobycie, usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania, finansowania, rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości i sprawozdawczości obowiązujących jednostki budżetowe, zarówno państwowe jak też samorządowe. Sposób szkolenia to systematyczny spójny wykład oraz praktyczne warsztaty utrwalające wiedzę. Osoba po zakończonym szkoleniu potrafi samodzielnie księgować w jednostkach budżetowych i zaprezentować dane z ksiąg rachunkowych w obowiązującej sprawozdawczości.

 

Program szkolenia:

 • podstawy prawne prowadzenia rachunkowości budżetowej,
 • ustawa o finansach publicznych,
 • formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych,
 • naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości,
 • dowody księgowe: ich rodzaje i podstawowe cechy,
 • zasady gospodarki finansowej.

 

Czas trwania – 60h

Cena kursu – 1000zł

 

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na 80% zajęć oraz pozytywne zdanie wewnętrznego egzaminu końcowego.

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.