Uncategorized

Cel szkolenia  – celem szkolenia jest przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do stosowania procedur kontroli trzech obowiązków: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także do skutecznego wdrażania mechanizmów egzekucji wypełniania tych obowiązków. Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie przepisów prawa w zakresie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zadań dyrektora oraz organu prowadzącego związane z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, procedury interwencyjne dotyczące niespełnienia obowiązku szkolnego oraz zasady współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę w tym zakresie.

 

Dla kogo szkolenie: dla  pracowników urzędów gmin, nadzorujących sprawy edukacji w samorządach, dyrektorów szkół, przedszkoli, pracowników oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

 

Program szkolenia

 1. Spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w polskim systemie oświaty – definicja prawna, terminy, procedura.
 2. Przyjęcie dziecka do szkoły.
 3. Odroczenie obowiązku szkolnego.
 4. Spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
 5. Zadania dyrektora szkoły w ramach kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 6. Praktyki interwencyjne dotyczące niespełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 7. Nadzór spełniania obowiązku nauki przez gminę.
 8. Współpraca dyrektora, specjalistów i nauczycieli w ramach kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 9. Koordynacja w zakresie realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dyrektora z policją, sądem oraz innymi instytucjami i urzędami

 

Ilość godzin – 8h

Koszt szkolenia – 400 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł