Szkolenie skierowane do pracowników:

 • sektora oświaty,
 • służby zdrowia,
 • ochrony środowiska,
 • sektora bezpieczeństwa informacji,
 • innych sektorów branżowych.

 

Program szkolenia:

Otwarcie szkolenia (wprowadzenie)

Część I

 • Prawna forma reformy dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;
 • Implementacja bezpośrednia czy przepisy wykonawcze w krajowym systemie prawnym;
 • Ogólnoświatowe i ogólnoeuropejskie tendencje w podejściu do danych osobowych. Przyczyna, przebieg, oczekiwany skutek czyli wyjaśnienie, kto i dlaczego stworzył General Data Protection Regulations – RODO (pl) wskazanie różnic pomiędzy dyrektywą, a rozporządzeniem;
 • Analiza podstawowych pojęć.

 

Część II. Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 • GDPR/RODO – szczegółowa analiza rozporządzenia;
 • Co wprowadza RODO – analiza najważniejszych zmian dotyczących systemu ochrony danych osobowych, ich struktury i bezpieczeństwa:

Obowiązki:
->administrujących danymi osobowymi,
->o administratorów danych osobowych,
->o administratorów bezpieczeństwa informacji/inspektorów ochrony danych.

 

Godziny szkoleniowe:4

Liczba dni szkoleniowych:1

Cena: 400 złotych