Uncategorized

Cel szkolenia:

Rozwój umiejętności skutecznej prezentacji oraz podniesienie skuteczności menedżerskiej: przekazu, przekonywania oraz oddziaływania, poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i prezentacyjnych, nabycie umiejętności profesjonalnego przygotowania i skutecznej realizacji prezentacji nastawionych na osiągnięcie konkretnych celów, skuteczną sprzedaż pomysłów/rozwiązań, rozwój umiejętności przyciągania uwagi publiczności, radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

 

Adresaci szkolenia:

Osoby, które  prowadzą  prezentacje  oraz  pragną  podnieść  swoje  kwalifikacje, m.in. menedżerowie, kierownicy projektów, handlowcy.

 

Program szkolenia:

 1. Przygotowanie  się  do  prezentacji.
 2. Treść  prezentacji.
 3. Panowanie  nad  audytorium.
 4. Komunikacja  w  trakcie  prezentacji.
 5. Wywieranie  wpływu  na  decyzje  słuchaczy.

 

Czas trwania – 8 godz.

Cena szkolenia – 550 zł.

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.