Uncategorized

Cel kursu:

Tematyka warsztatu obejmie zagadnienia różnicowania diagnostycznego objawu, budowanie wsparcia dla pacjenta, przede wszystkim dziecięcego i jego rodziny.

 

Program kursu

– zagadnienia różnicowania diagnostycznego objawu,

– budowanie wsparcia dla pacjenta, przede wszystkim dziecięcego i jego rodziny,

– metody pracy z osobami przejawiającymi objawy psychosomatyczne.

 

Czas trwania: 10h

Cena kursu: 450 zł

Zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • wyposażone sale,
  • kameralne grupy.

 

 Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.