Kursy I Szkolenia

CELE:

Kurs obejmuje podstawy wiedzy o drewnie, oraz nabycie umiejętności w zakresie obsługi maszyn i elektronarzędzi wykorzystywanych w stolarstwie.

ADRESACI:

osoby pełnoletnie,

-osoby chcące rozpocząć przygodę ze stolarstwem, zagłębić techniki tej dziedziny,

-uczniowie i słuchacze szkół zawodowych

-absolwenci szkół policealnych

-technicy technologii drewna, chcący utrwalić nabyte umiejętności.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Podsumowaniem zdobytej w trakcie kursu wiedzy jest wykonanie praktycznego przedmiotu przy użyciu maszyn i narzędzi w oparciu o pozyskane informacje i rozwiązania technologiczne zdobyte podczas trwania szkolenia. Dany przedmiot zostanie wykonany z materiałów dostarczanych przez College Medyczny, po uprzednim ustaleniu szczegółów z prowadzącym zajęcia. Wykonywany przedmiot musi być zgodny z programem kursu.

PO UKOŃCZENIU KURSU UCZESTNIK POTRAFI:

 • rozpoznawać gatunki drewna, materiały drzewne i tworzywa drzewne,
 • określać właściwości drewna i tworzyw drzewnych,
 • odróżniać wady drewna, oraz nazywać przyczyny ich powstawania,
 • posługiwać się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym,
 • dokonać klasyfikacji drewna i materiałów drzewnych,
 • dobrać technologię wytwarzania wyrobów stolarskich,
 • klasyfikować sposoby obróbki drewna i tworzyw drzewnych.

TREŚCI PROGRAMOWE:

 1. Przepisy bhp.
 2. Posługiwanie się elektronarzędziami.
 3. Zapoznanie z nazwami maszyn, urządzeń i narzędzi używanych w stolarstwie meblowym.
 4. Rozróżnianie gatunków drewna i ich zastosowanie.
 5. Czytanie rysunku technicznego.
 6. Technologia i materiałoznawstwo dla stolarza meblowego.
 7. Klejenie materiałów z drewna i materiałów drewnopochodnych
 8. Wykańczanie powierzchni drewna i materiałów drewnopochodnych
 9. Dobieranie okuć i materiałów dodatkowych zgodnie z ich przeznaczeniem
 10. Dobieranie materiałów montażowych
 11. Wykonywanie podstawowych operacji technologicznych na stacjonarnych na stacjonarnych maszynach do obróbki drewna (z zachowaniem przepisów BHP). 11. Opracowywanie procesu technologicznego montażu zestawu meblowego, wykonywanie elementów i podzespołów konstrukcyjnych
 12. Wykonywanie montażu kompletu meblowego (min.: biurka, szafki, regały itp.).

 

CENA: 1350zł

ILOŚĆ GODZIN: 55h

 

ZAPEWNIAMY:

– materiały szkoleniowe

– wyposażone sale

– kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30zł

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30zł