Zajęcia odbywają się na terenie Kielc w soboty i niedziele.
Istnieje możliwość zorganizowania zajęć poza Kielcami w przypadku zebrania się się grupy na wybranym kierunku.

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 obowiązuje Promocyjna Cena!

Koszt studiów (niezmienny): 
  • Wpisowe 100 zł.
  • Czesne za każdy semestr: 1100 zł (możliwość zapłaty w 2 ratach po 550 zł – bezodsetkowo).
Wpłat można dokonywać na miejscu w sekretariacie studiów podyplomowych lub na konto bankowe:

ISP ”Andrago-Centrum”, 25-305 Kielce, ul. Wesoła 19,

mBank Nr rachunku: 63 1140 2004 0000 3202 7256 8840.

Dokonując wpłaty proszę podać:
personalia wpłacającego oraz kierunek i tytuł wpłaty (wpisowe; za który semestr; I rata lub II rata).
UWAGA! Słuchacze kontynuujący studia podyplomowe w Andrago-Centrum w kolejnym roku akademickim mogą uzyskać jednorazową zniżkę w wysokości 500 zł.
Warunkiem jej uzyskania jest złożenie podania w terminie do dnia 20 października 2015 r.
Kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest:
  • ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia bądź zaświadczenie z uczelni potwierdzające podjęcie ostatniego roku studiów magisterskich,
  • złożenie kompletu dokumentów w terminie do 20 października 2015 r., wpłata wpisowego i czesnego do dnia inauguracji (częściowej 550 zł lub całościowej 1100 zł).
Sekretariat studiów podyplomowych ISP „Andrago-Centrum” w Kielcach  czynny jest:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00,
w soboty w godzinach 8:00-13:00.
WYMAGANE DOKUMENTY NA PEDAGOGICZNE STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI:

1. Wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy:

adobe-pdf-icon

lub do pobrania w sekretariacie.

2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

3. Dwa zdjęcia legitymacyjne.

4. Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona).

5. Dowód wpłaty wpisowego (100 zł.).

6. Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem.

JEŚLI JESZCZE SIĘ ZASTANAWIASZ, ZAPYTAJ O REKOMENDACJE JEDNEGO Z 6500 ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KTÓRZY SĄ WOKÓŁ CIEBIE I KONIECZNIE ODWIEDŹ NAS OSOBIŚCIE LUB WIRTUALNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ.
Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie ISP ”Andrago-Centrum”, lub przesłać listownie na adres: Instytut Studiów Podyplomowych Andrago-Centrum ul. Wesoła 19, 25-305 Kielce w terminie do 20 października 2013 r. (o przyjęciu decyduje kolejność złożonych podań).