Kursy I Szkolenia

CELE:

Metoda symultaniczno–sekwencyjna wczesnej nauki czytania jest metodą sylabową, opartą na najnowszych badaniach neuropsychologicznych, także na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych. Stanowi skuteczny sposób nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej. Najlepszy wiek na rozpoczęcie nauki czytania metoda symultaniczno-sekwencyjną przypada na okres między drugim, a czwartym rokiem życia.

Charakterystyczny dla Symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania® jest wielki druk, oraz czcionka bezszeryfowa. Wielkie litery są bardziej zróżnicowane pod względem wizualnym, niż litery małe.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Głównym założeniem metody jest nauka czytania sylabami. Podczas zajęć dzieci poznają sylaby, którym nadawane jest znaczenie, dzięki czemu proces zapamiętania materiału staje się łatwiejszy. Według prof. Cieszyńskiej metoda ta jest nie tylko skutecznym sposobem zdobywania umiejętności czytania ze zrozumieniem, ale też dla niektórych dzieci jedynym sposobem umożliwiającym rozpoczęcie budowania systemu fonetyczno-fonologicznego. Skuteczność techniki uwarunkowana jest stosowaniem jej w całości, bez wprowadzania głoskowania, literowania i innych technik zapoznawania dziecka z pismem.

Metoda ta uwzględnia możliwości percepcyjne oraz etapy rozwoju mowy dzieci. Zapoznaje dziecko ze światem pisma według stopnia trudności artykułowanych głosek oraz różnicowania graficznych obrazów liter. Sugerowane ćwiczenia ogólnorozwojowe dobierane są odpowiednio do wieku dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych. Skupiają się na doskonaleniu sprawności manualnej, analizie i syntezie wzrokowej oraz słuchowej, ćwiczeniach myślenia, pamięci symultanicznej i sekwencyjnej, koncentracji uwagi, obserwowania i kojarzenia pojęć oraz nabywaniu umiejętności logicznego myślenia.

ADRESACI:

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

PROGRAM:

 1. Podstawy teoretyczne Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania
 2. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania:
  – Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek
  – Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych
  – Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych
  – Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów
  – Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów
  3. Czytanie sylab zamkniętych
  4. Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych
  5. Samodzielne czytanie tekstów
  – Zasada: POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE
 3. Omówienie ćwiczeń ogólnorozwojowych wspierających naukę czytania

 

ILOŚĆ GODZIN: 20h

CENA: 450zł

 

ZAPEWNIAMY:

-materiały szkoleniowe

-wyposażone sale

-kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

-zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

-certyfikat w języku polskim dodatkowo 30zł

-certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30zł