College-med oferuje kompleksowe kursy, które mają za zadanie przygotować uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Uczniowie gimnazjum zostają zapoznani ze strukturą egzaminu, systemem oceniania oraz rodzajami zadań egzaminacyjnych.

W trakcie kursu u słuchaczy rozwijane są następujące umiejętności:

umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem
umiejętność słuchania nagrań audio ze zrozumieniem
umiejętność reagowania językowego w określonych sytuacjach

Podczas zajęć uczniowie gimnazjum wykonują wiele przykładowych zadań egzaminacyjnych, a na zakończenie kursu przystępują do próbnego egzaminu gimnazjalnego, którego rezultaty omawiane są indywidualnie z każdym z kursantów.

Prowadzimy zajęcia w grupach do max 6-osobowych i odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny (2 x 45 min.)

cena kursu:

szkolimy w małych grupach: max. 6 osób
prowadzimy:
kursy w systemie podstawowym: 2 x 1 w tygodniu (2 lekcje 45 minutowe) – cena 189 zł za miesiąc
kursy w systemie podstawowym: 3 x 1 w tygodniu (3 lekcje 45 minutowe) – cena 269 zł za miesiąc
kursy w systemie rozszerzonym: 2 x 2 w tygodniu (4 lekcje 45 minutowe) – cena 349 zł za miesiąc