MATURA z angielskiego !

Zapraszamy maturzystów na kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Kurs maturalny przeznaczony jest dla osób, które przystępują do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Zajęcia to intensywny trening prowadzony metodą bezpośrednią. Nasi lektorzy kładą nacisk przede wszystkim na komunikację, łącząc ją z powtarzaniem gramatyki i wprowadzaniem słownictwa. Nasi słuchacze zapoznają się ze strukturą i wymogami egzaminu maturalnego, typami zadań oraz technikami egzaminacyjnymi na obu poziomach zaawansowania.

szkolimy w małych grupach: max. 6 osób
prowadzimy:
kursy w systemie podstawowym: 2 x 1 w tygodniu (2 lekcje 45 minutowe) – cena 189 zł za miesiąc
kursy w systemie podstawowym: 3 x 1 w tygodniu (3 lekcje 45 minutowe) – cena 269 zł za miesiąc
kursy w systemie rozszerzonym: 2 x 2 w tygodniu (4 lekcje 45 minutowe) – cena 349 zł za miesiąc

Kurs języka angielskiego ma na celu przygotowanie słuchaczy do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym w następujących elementach:

Listening Comprehension – rozumienie ze słuchu
Reading Comprehension – rozumienie tekstu pisanego
Use of English – test ze słownictwa i gramatyki
Composition – napisanie eseju
Speaking – przygotowanie do ustnej matury