Obecnie, znajomość języka angielskiego biznesowego jest potrzebna, aby odnieść sukces w życiu zawodowym.
Jeśli potrafisz wykazać, że posiadasz umiejętności językowe, będziesz miał(-a) dużą przewagę na rynku pracy i znacznie zwiększysz swoje szanse.

Nauka języka angielskiego o profilu biznesowym. Pozwala na opanowanie języka angielskiego wzbogaconego o następujące elementy:

– język spotkań

– rozmowa telefoniczna

– język prezentacji

– marketing

– negocjacje

– reklama

– korespondencja handlowa i biznesowa (tradycyjna oraz e-mail)

– terminologia współczesnego biznesu

– finanse

– liczby i statystyki

– etykieta biznesu

Program kształcenia jest dopasowywany do stworzonej grupy (6- 10 osób) pod kątem merytorycznym oraz poziomu znajomości języka angielskiego przez członków grup.

W zależności od poziomu znajomości języka angielskiego wyróżniamy grupy:

 

Poziom

Dla kogo przeznaczony

Liczba godzin

System nauki

Cena (złotych)

Beginner

Dla osób początkujących, które nigdy nie uczyły się języka angielskiego

110
(45 min)

2 x 2 godz./tyg.

1200

Elementary

Dla osób, które znają podstawy języka angielskiego, jednak zasób słownictwa i znajomość gramatyki są niewielkie. Wielu słuchaczy zakwalifikowanych na ten poziom kiedyś uczyło się angielskiego, ale przez dłuższy czas nie miało kontaktu z tym językiem.

110
(45 min)

2 x 2 godz./tyg.

1200

Pre-intermediate

Dla osób, które maja dość dobrze opanowane podstawy gramatyki i leksyki. Tworzenie zdań prostych i udział w krótkich, codziennych rozmowach nie sprawia im większych problemów. Wciąż jednak w ich wypowiedziach i pracach pisemnych pojawiają się błędy.

110
(45 min)

2 x 2 godz./tyg.

1200

Intermediate

Dla osób, które potrafią konstruować złożone pytania
i odpowiedzi dotyczące niezbyt skomplikowanych faktów. Znają i wykorzystują, z niewielkimi błędami, większość czasów. Komunikują się swobodnie,
w naturalnym tempie.

110
(45 min)

2 x 2 godz./tyg.

1200

Upper- intermediate

Dla osób, które potrafią dość swobodnie prowadzić spontaniczne dialogi. Wykorzystują wiele, także bardziej skomplikowanych, struktur gramatycznych, posiadają bogaty zasób słownictwa. Posługują się zarówno językiem formalnym jak i codziennym.

110
(45 min)

2 x 2 godz./tyg.

1200

Advanced

Dla osób komunikujących się bezbłędnie i ze swobodą, dobierających z łatwością odpowiedni styl do swoich wypowiedzi i prac pisemnych. Wykorzystujących niecodzienne, skomplikowane struktury gramatyczne i posiadających bogaty zasób słownictwa.

110
(45 min)

2 x 2 godz./tyg.

1200

Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu College Medyczny na druku MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz certyfikat w języku angielskim szkoły „College Medyczny”.