Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć fitness w języku angielskim. Szkolenie

to stanowi doskonałe uzupełnienie dla kursantów, którzy podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe uzyskując uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej
o specjalności fitness.

Podczas trwającego 8 godzin, intensywnego szkolenia uczestnicy poznają słownictwo oraz formy gramatyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć fitness. W cenę szkolenia wliczono specjalnie
opracowane materiały szkoleniowe, które umożliwią efektywne wykorzystanie czasu podczas zajęć,
a po ukończeniu szkolenia będą służyć jako kompendium wiedzy.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik uzyskuje certyfikat w języku angielskim szkoły „College Medyczny”

Cena szkolenia 359,00 PLN

PROMOCJA!!!

Dla osób, które ukończą kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalności fitness w szkole „College Medyczny” cena 149,00 PLN.