Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć Pierwszej Pomocy w języku angielskim. Kurs

to stanowi doskonałe uzupełnienie dla kursantów, którzy podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe uzyskując uprawnienia Instruktora Pierwszej Pomocy.

Podczas trwającego 30 godzin, intensywnego kursu uczestnicy poznają słownictwo oraz formy gramatyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć Pierwszej Pomocy.
W cenę kursu wliczono specjalnie opracowane materiały szkoleniowe, które umożliwią efektywne wykorzystanie czasu podczas zajęć,
a po ukończeniu szkolenia będą służyć jako kompendium wiedzy.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz certyfikat w języku angielskim szkoły „College Medyczny”

Cena szkolenia 659,00 PLN

PROMOCJA!!!

Dla osób, które ukończą kurs Instruktora Pierwszej Pomocy
w szkole „College Medyczny” cena 349,00 PLN.