KURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO EKONOMICZNO – HANDLOWY

Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które mają kontakty zawodowe z Francją lub innymi krajami francuskojęzycznymi, lub też prowadzą indywidualnie działalność gospodarczą i znajomość języka francuskiego o profilu ekonomiczno-handlowym jest im niezbędna.

szkolimy w małych grupach: max. 6 osób
prowadzimy: kursy w systemie podstawowym: 2 x 1 w tygodniu (2 lekcje 45 minutowe) – cena: 30 zł za godz./240 zł za miesiąc

ZAPRASZAMY