KURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO Z ELEMENTAMI TERMINOLOGII PRAWNICZEJ

Proponowany wyżej profil jest przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami prawnymi.