Kurs języka francuskiego ogólny na wszystkich poziomach:

– podstawowym,

– średniozaawansowanym,

– zaawansowanym.

Jest to kurs przeznaczony dla osób, które chcą opanować język francuski na poziomie podstawowej komunikacji językowej, aby móc porozumiewać się w różnych sytuacjach z życia codziennego, a także dla tych, którzy chcą kontynuować naukę. Następnie, dla wszystkich osób zainteresowanych pogłębianiem znajomości języka francuskiego tak, aby móc czytać prasę codzienną, jak również teksty literackie lub poznawać terminologię specjalistyczną z wybranej przez siebie dziedzin

2 razy w tygodniu po 2 godziny, 68 godzin w semestrze (60 godzin zajęć programowych + 8 godzin zajęć dodatkowych) – cena 790zł