Matura z języka francuskiego.

Kurs ten ma na celu przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w oparciu o aktualne materiały dydaktyczne, jak również na podstawie testów maturalnych z poprzednich lat. Przygotowanie do egzaminu maturalnego obejmuje następujące kompetencje językowe:

– gramatykę (grammaire),

– mówienie (parler),

– rozumienie tekstów pisanych ( compréhension écrite),

– rozumienie ze słuchu (compréhension orale),

szkolimy w małych grupach: max. 6 osób
prowadzimy:
kursy w systemie podstawowym: 2 x 1 w tygodniu (2 lekcje 45 minutowe) – cena: 20 zł za godz./160 zł za miesiąc
kursy w systemie podstawowym: 3 x 1 w tygodniu (3 lekcje 45 minutowe) – cena: 20 zł za godz./240 zł za miesiąc
kursy w systemie rozszerzonym: 2 x 2 w tygodniu (4 lekcje 45 minutowe) – cena: 20 zł za godz./320 zł za miesiąc