Kurs języka niemieckiego: „Komunikacja na miejscu pracy”

Niemiecki w 24 godziny!

Poziom średniozaawansowany i zaawansowany

Kurs przygotowuje do komunikacji w sytuacjach związanych z szukaniem i wykonywaniem pracy u niemieckojęzycznego pracodawcy. W zajęciach uwzględnione są m. in.:

– pisanie CV oraz listu motywacyjnego,

– odpowiadanie na ogłoszenia,

– rozmowa kwalifikacyjna,

– negocjowanie warunków pracy,

– kupowanie, sprzedawanie,

– dokonywanie transakcji w banku.

Kurs „Komunikacji na miejscu pracy” to nauka na autentycznych niemieckich tekstach, ćwiczenie mówienia, prowadzenia dyskusji, negocjacji, a także pisanie krótkich form użytkowych.

Małe grupy: max 10 osób!

2 razy w tygodniu po 2 godziny

24 godziny zajęć – cena 144 zł