1. Proponujemy Państwu szeroką gamę kursów skierowaną do osób chcących przygotować się do egzaminu na certyfikat, a także do tych którzy potrzebują mieć stały kontakt z językiem ze względu na charakter pracy jaką wykonują.
 2. Wszystkie kursy biznesowe są jednocześnie kursami przygotowującymi do egzaminu na certyfikat,(nie ma jednak obowiązku przystępowania do egzaminu)
 3. Oferujemy przygotowanie do następujących poziomów
 • Rosyjski w biznesie /B2/ – 80 godz.
 • Rosyjski w biznesie /C1/ – 40 godz.

Kurs języka biznesowego – poziom B2 i C1

Kurs „szyty na miarę”, czyli prowadzony nie na podstawie jednego podręcznika, lecz na podstawie materiałów przygotowywanych (w formie drukowanej i elektronicznej) i modyfikowanych na bieżąco zgodnie z poziomem i potrzebami słuchaczy. Materiały tworzone są na podstawie podręczników wydawnictw rosyjskich, prasa rosyjska, internet, materiały i nagrania własne.

OFERUJEMY:

 • Współczesne metody prowadzenia zajęć,
 • Oryginalne programy autorskie,
 • Intensywną i ciekawą naukę,
 • Doświadczoną kadrę życzliwych lektorów,
 • Bezpłatne konsultacje.

Założenia programowe są aktualizowane i ściśle dopasowywane do wymagań testu certyfikacyjnego.

Kurs obejmuje:

 1. czytanie tekstów o charakterze ekonomicznym: korespondencja oraz dokumentacja handlowa, reklamy, kontrakty, specjalistyczne artykuły prasowe i inne.
 2. rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu: rozumienie tekstów emitowanych w mediach, a także w rozmowach bezpośrednich i telefonicznych, rozmów handlowych, szczegółowe rozumienie wiadmości biznesowych, ogłoszeń, informacji, ogólne rozumienie treści wystąpień, przemówień .
 3. redagowanie pism i dokumentów (korespondencja handlowa, CV, plan biznesu i inne).
 4. przyswajanie słownictwa specjalistycznego i konstrukcji gramatycznych używanych w języku biznesu.
 5. poznanie rosyjskich standardów zachowań, zwrotów grzecznościowych, tradycji i współczesnych obyczajów.

Metody prowadzenia zajęć:

metoda tradycyjna ze szczególnym naciskiem na konwersację

 • gramatyka
 • leksyka biznesowa
 • czytanie artykułów prasowych, branżowych, specjalistycznych (marketing i zarządzanie, prawo, ekonomia etc)
 • słuchanie audycji radiowych i telewizyjnych.

Sprawdzanie wyników pracy słuchaczy:

 • 1 lub 2 dwa testy sprawdzające bieżące wiadomości,
 • test końcowy obejmujący: materiał gramatyczny i słownikowy z całego semestru, sprawdzający kompetencje: rozumienia tekstu pisanego, rozumienia tekstu słuchanego, pisania, mówienia

Kurs przewiduje kształtowanie umiejętności i wyrobienie nawyku porozumiewania się w języku rosyjskim w sprawach dotyczących ekonomii, handlu, wszelkiego rodzaju transakcji itp.