Kurs ten jest skierowany do osób, które pracują w branży turystycznej lub indywidualnie uprawiają turystykę, aby poprzez język lepiej rozumieć historię i kulturę Włoch.

szkolimy w małych grupach: max. 6 osób
prowadzimy: kursy w systemie podstawowym: 2 x 1 w tygodniu (2 lekcje 45 minutowe) – cena: 30 zł za godz./240 zł za miesiąc
ZAPRASZAMY.