Kurs języka włoskiego ogólny na wszystkich poziomach:

– podstawowym,

– średniozaawansowanym,

– zaawansowanym.

Jest to kurs przeznaczony dla osób, które chcą opanować język włoski na poziomie podstawowej komunikacji językowej, aby móc porozumiewać się w różnych sytuacjach z życia codziennego, a także dla tych, którzy chcą kontynuować naukę. Następnie, dla wszystkich osób zainteresowanych pogłębianiem znajomości tego pięknego języka tak, aby móc czytać prasę włoską, jak również teksty literackie lub poznawać terminologię specjalistyczną z wybranej przez siebie dziedziny.

2 razy w tygodniu po 2 godziny, 68 godzin w semestrze (60 godzin zajęć programowych + 8 godzin zajęć dodatkowych) – cena 799zł