Czyli jak wykorzystać informacje z rachunkowości na potrzeby wspomagania procesów decyzyjnych

Rachunkowość zarządcza to obszar rachunkowości, który zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem i interpretowaniem informacji zarówno finansowych, jak i niefinansowych.

W odróżnieniu od rachunkowości finansowej rachunkowość zarządcza jest projektowana w zależności od potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, ma bowiem zapewnić odpowiedź na potrzeby informacyjne kierowników i menedżerów różnych szczebli. W ramach rachunkowości zarządczej oferuje się wiele analiz i kalkulacji, które dotyczą badania rentowności przedsiębiorstwa, informacji o kosztach produktów, cen sprzedaży oraz specyficznych problemów, takich jak kształtowanie optymalnej struktury sprzedaży ze względu na zysk. Controlling stanowi instrument zarządzania, który wykorzystuje bazę informacyjną rachunkowości zarządczej i służy zwiększaniu efektywności podmiotów gospodarczych.

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz potrafić przetwarzać i analizować informacje o kosztach i wynikach po to, aby wspomagać podejmowanie decyzji, które mogą zapewnić przedsiębiorstwu przetrwanie, rozwój i kreowanie wartości.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do controllingu i rachunkowości zarządczej:
Istota funkcjonowania controllingu w firmie
Cele i zadania controllingu finansowego w przedsiębiorstwie – w jaki sposób controlling może wspomagać osiąganie celów finansowych przedsiębiorstwa?
Operacyjne i strategiczne podejście do controllingu finansowego – budowa systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie w oparciu o dane z rachunkowości

2. Problemy związane z kosztami prowadzenia działalności:
Klasyfikacja kosztów działalności – jak grupuje się koszty w firmie według prawa bilansowego i na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
Analiza zmienności kosztów – jak zidentyfikować koszty stałe i zmienne oraz ustalić, jak wahania popytu i produkcji wpływają na koszty operacyjne

3. System rachunku kosztów i jego znaczenie:
Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych – jaki jest wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy firmy, jak można sterować wynikiem za pomocą zapasów wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych – jak sporządzić rachunek wyników wybranych części organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz dla poszczególnych produktów (wyrobów, usług).

4. Zastosowanie analizy koszt-wolumen-zysk w controllingu:
Próg rentowności – ile należy sprzedawać, aby wyjść na swoje; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku
badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby nie zbankrutować
wykorzystanie dźwigni operacyjnej i finansowej w controllingu – jak fluktuacje popytu wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność kapitału własnego wrażliwość progu rentowności i decyzje podejmowane w innych działach (np. marketing) a próg rentowności

5. Wykorzystanie informacji o kosztach w procesie podejmowania decyzji:
Optymalna struktura produkcji – jakie asortymenty wyrobów oferować i w jakich ilościach, aby najwięcej zarobić
Kalkulacje cenowe – jak ustalić cenę sprzedaży w normalnych warunkach działania i przy specjalnych zamówieniach
Decyzje typu „make or buy” – czy opłaca się wytwarzać czy kupować dany komponent
Decyzje związane z typem produkcji – jak wybrać optymalny sposób wytwarzania lub świadczenia usług
Decyzje typu „wytwarzać dalej czy zaprzestać” – co się bardziej opłaca

6. Projektowanie controllingu i rachunkowości zarządczej:
kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności
ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, zysku i inwestycji
proces budżetowania, metody budżetowania i rodzaje budżetów,
budżetowanie operacyjne i finansowe,
konsolidacja budżetów cząstkowych w ramach budżetu głównego

Informacje Dodatkowe

Agenda:

Dzień 1 – Godziny: 10:00 ÷ 16:00
Dzień 2 – Godziny: 09:00 ÷ 15:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni) CENA: 500 zł