Czyli jak wykorzystać informacje z rachunkowości na potrzeby wspomagania procesów decyzyjnych.

Rachunkowość zarządcza to obszar rachunkowości, który zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem i interpretowaniem informacji zarówno finansowych, jak i niefinansowych.

W odróżnieniu od rachunkowości finansowej rachunkowość zarządcza jest projektowana w zależności od potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, ma bowiem zapewnić odpowiedź na potrzeby informacyjne kierowników i menedżerów różnych szczebli. W ramach rachunkowości zarządczej oferuje się wiele analiz i kalkulacji, które dotyczą badania rentowności przedsiębiorstwa, informacji o kosztach produktów, cen sprzedaży oraz specyficznych problemów, takich jak kształtowanie optymalnej struktury sprzedaży ze względu na zysk. Controlling stanowi instrument zarządzania wykorzystujący bazę informacyjną rachunkowości zarządczej i służy zwiększaniu efektywności podmiotów gospodarczych.

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu nauczysz się przetwarzać i analizować informacje o kosztach i wynikach po to, aby wspomagać podejmowanie decyzji, które mogą zapewnić przedsiębiorstwu przetrwanie, rozwój i kreowanie wartości.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do controllingu i rachunkowości zarządczej.
Istota funkcjonowania controllingu w firmie.
Cele i zadania controllingu finansowego w przedsiębiorstwie – w jaki sposób controlling może wspomagać osiąganie celów finansowych przedsiębiorstwa?
Operacyjne i strategiczne podejście do controllingu finansowego – budowa systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie w oparciu o dane z rachunkowości.

2. Problemy związane z kosztami prowadzenia działalności.
Klasyfikacja kosztów działalności – jak grupuje się koszty w firmie według prawa bilansowego i na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.
Analiza zmienności kosztów – jak zidentyfikować koszty stałe i zmienne oraz ustalić, jak wahania popytu i produkcji wpływają na koszty operacyjne.

3. System rachunku kosztów i jego znaczenie.
Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych – jaki jest wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy firmy, jak można sterować wynikiem za pomocą zapasów.
Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych – jak sporządzić rachunek wyników wybranych części organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz dla poszczególnych produktów (wyrobów, usług).

4. Zastosowanie analizy koszt – wolumen – zysk w controllingu.
Próg rentowności – ile należy sprzedawać, aby wyjść na swoje; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku.
Badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby nie zbankrutować.
Wykorzystanie dźwigni operacyjnej i finansowej w controllingu – jak fluktuacje popytu wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność kapitału własnego.
Wrażliwość progu rentowności i decyzje podejmowane w innych działach (np. marketing) a próg rentowności.

5. Wykorzystanie informacji o kosztach w procesie podejmowania decyzji.
Optymalna struktura produkcji – jakie asortymenty wyrobów oferować i w jakich ilościach, aby najwięcej zarobić.
Kalkulacje cenowe – jak ustalić cenę sprzedaży w normalnych warunkach działania i przy specjalnych zamówieniach.
Decyzje typu „make-or-buy” – czy opłaca się wytwarzać, czy lepiej kupować dany komponent.
Decyzje związane z typem produkcji – jak wybrać optymalny sposób wytwarzania lub świadczenia usług.
Decyzje typu „wytwarzać dalej czy zaprzestać” – co się bardziej opłaca.

6. Projektowanie controllingu i rachunkowości zarządczej.
Kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności.
Ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, zysku i inwestycji.
Proces budżetowania, metody budżetowania i rodzaje budżetów.
Budżetowanie operacyjne i finansowe.
Konsolidacja budżetów cząstkowych w ramach budżetu głównego.

Informacje dodatkowe

Agenda:

Dzień 1 – godziny: 10:00-16:00
Dzień 2 – godziny: 09:00-15:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni) CENA: 500 zł