Podejmowanie decyzji rodzących skutki finansowe, w warunkach ryzyka i niepewności

Finanse dla przedsiębiorców zawierają w sobie zbiór kluczowych narzędzi, dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze. Pieniądze, których nie można dotknąć dzisiaj, ale które są wyrażone w pieniądzu z dzisiaj i dlatego dzisiaj można przyszłe dokonania biznesowe porównać między sobą i dzisiaj podjąć decyzję o przyszłych krokach w biznesie.

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.

Udział w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom:
– zrozumieć w jaki sposób realizacja projektów inwestycyjnych jest połączona z zarządzaniem finansami firmy i jej ogólną kondycją finansową,
– poznać główne narzędzia dzięki którym będą w stanie samodzielnie ocenić ogólną kondycję finansową firmy oraz atrakcyjność i realność planowanych projektów inwestycyjnych,
– poznać obszar współfinansowania realizacji projektów inwestycyjnych z środków Unii Europejskiej.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do zarządzania finansami

– główne cele i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw

– podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania finansami

– najważniejsze instrumenty i cele zarządzania finansami

– zewnętrzne uwarunkowania podejmowania decyzji finansowych

– sposoby mierzenia stopnia realizacji celów finansowych

2. Analiza sprawozdania finansowego

– rola i cele sprawozdania finansowego

– analiza: bilansu; rachunku zysków i strat; przepływów finansowych; informacji dodatkowej

– wpływ operacji gospodarczych na zawartość sprawozdania finansowego

Zadanie praktyczne: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie wyników analizy sprawozdania finansowego.

3. Wskaźniki finansowe w zarządzaniu finansami

– omówienie i dobór właściwych wskaźników finansowych

– obliczanie wskaźników finansowych

– interpretacja wskaźników finansowych

– podejmowanie decyzji finansowych w oparciu o wskaźniki finansowe

Zadanie praktyczne: Wyliczenie wybranych wskaźników finansowych oraz ich interpretacja.

4. Realizacja projektów inwestycyjnych

– kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych

– zasady opracowywania biznesplanów

– źródła finansowania projektów inwestycyjnych

– ocena atrakcyjności projektów inwestycyjnych

– ocena realności realizacji projektów inwestycyjnych

Zadanie praktyczne: Analiza i ocena przykładowego projektu inwestycyjnego.

5. Rola dotacji Unii Europejskiej w procesie inwestycyjnym

– podstawowe zasady korzystania z dotacji Unii Europejskiej

– korzyści z współfinansowania inwestycji środkami Unii Europejskiej

– opracowanie koncepcji projektu inwestycyjnego

– prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie

– realizacja projektu inwestycyjnego

– rozliczenie projektu inwestycyjnego

Zadanie praktyczne: Analiza i ocena przykładowych projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem dotacji Unii Europejskiej.

Informacje Dodatkowe

Agenda:

Dzień 1 – Godziny: 10:00 ÷ 18:00
Dzień 2 – Godziny: 09:00 ÷ 17:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni) CENA: 500 zł