Jak stworzyć w firmie system raportowania danych użytecznych dla pracy HR-owca? W jaki sposób czytać dane i jak przekładać je na strategię zarządzania zasobami ludzkimi? Jak poradzić sobie z budową mierników efektywności w każdym procesie HR-owym: rekrutacji, adaptacji, szkoleniach i rozwoju, ocenach pracowniczych, rozwoju kompetencji, systemach motywacyjnych i innych, oraz w jaki sposób sprzedawać do organizacji efekty tych pomiarów? W jaki sposób rozmawiać z decydentami w firmie o efektywności HR? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo na tym szkoleniu.

Opis szkolenia

Dzięki zdobytej na szkoleniu wiedzy będą Państwo w stanie wdrożyć w swojej organizacji mierniki, służące monitorowaniu skuteczności realizacji strategii i polityki zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Tym samym, mając w ręku argumenty konkretne, liczbowe stają się Państwo bardzo mocnymi partnerami w rozmowach z decydentami (zarząd, menedżerowie zarządzający przedsiębiorstwem, będący często inżynierami i ekonomistami). W trakcie szkolenia zapoznają się Państwo z metodami analizy zasobów ludzkich, a także otrzymają Państwo konkretne narzędzia, jak np. „Księga mierników efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi” czy raporty, które można wdrożyć do organizacji.

Program szkolenia przewiduje dokonanie typologii klientów wewnętrznych, z którymi pracują Państwo na co dzień oraz naukę doboru odpowiednich argumentów celem przekonania ich do własnych pomysłów i projektów z zakresu HR mających znaczenie dla poprawy jakości polityki personalnej przedsiębiorstwa.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie.

Przedstawienie się trenera i uczestników.
Prezentacja celów i agendy szkolenia.
Zawarcie „kontraktu” z uczestnikami.
Uszczegółowienie oczekiwań uczestników.
Wzajemne poznanie się uczestników.

2. Strategia personalna w liczbach.

Teorie motywacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi – przegląd, definicje, kluczowe charakterystyki.
Strategia firmy a strategia HR.
Strategia HR a mierniki efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Podstawowe mierniki efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi – definicje, przykłady i ich interpretacja:
– wydajność,
– absencja,
– wypadkowość,
– fluktuacja kadr,
– satysfakcja z pracy.

3. Struktura kosztów personalnych, ich budżetowanie i rozliczanie.

Ogólne koszty działu personalnego.
Koszty personalne na specyficzne procesy zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

4. Budowa „Księgi mierników efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi” na wszystkie procesy HR w firmie, a w szczególności:

–  rekrutacji,
–  adaptacji,
–  szkoleń i rozwoju,
–  ocen pracowniczych,
–  mierników efektywności HR w projektach z zakresu zarządzania zmianą.

5. Analiza zasobów ludzkich i interpretacja wyników.

Analiza ABC stanowisk w organizacji.
Analiza ryzyka kadrowego.
Analiza cyklu życia pracownika i cyklu życia przedsiębiorstwa.
Analiza struktury zatrudnienia.
Analiza struktury wynagrodzeń.
Analiza kosztów w poszczególnych procesach HR.
Analiza raportów płacowych.

6. Mierniki efektywności w systemach motywacyjnych.

Mierniki efektywności w siłach sprzedaży.
Mierniki efektywności w środowisku produkcyjnym.
Mierniki efektywności w działach wspierających.

7. Mierniki efektywności w obszarze rozwoju.

Definiowanie mierników.
System zbierania danych.
Wiarygodność danych i dylematy.

8. Jak sprzedać projekty HR w organizacji?
9. Zakończenie szkolenia.

Typologia klienta wewnętrznego.
Opracowanie fotografii klientów wewnętrznych.
Sprzedaż projektów HR do organizacji – komponowanie przekazu.
Podsumowanie szkolenia.
Ankieta ewaluacyjna.
Rozdanie certyfikatów.

Informacje dodatkowe

Agenda:
Dzień 1- godziny: 10:00 ÷ 18:00
Dzień 2 – godziny: 09:00 ÷ 17:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni) CENA: 500 zł
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:

– Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.

– Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.

– W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.

– Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od trenera/eksperta czy follow up.

– W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.

– Szkolenie może być prowadzone przez dwóch trenerów/ekspertów.

– W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą trenerów/ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.