Pierwszy krok na drodze inwestowania w kapitał ludzki.

Od tego, jakich sobie wybierzemy pracowników, będzie zależała przyszłość firmy. Starajmy się więc wybierać tych najlepszych.

Skuteczny proces rekrutacji i selekcji jest uwarunkowany zarówno czynnikami wewnętrznymi w firmie (atrakcyjność dla potencjalnych pracowników, umiejętności osób odpowiedzialnych za rekrutację) jak i czynnikami zewnętrznymi (sytuacją gospodarczą, sytuacją na rynku pracy). W trakcie warsztatów uczestnicy, poznając poszczególne etapy procesu rekrutacji i selekcji, będą mogli zarówno przećwiczyć określone umiejętności, jak i poddać analizie czynniki wspierające i hamujące skuteczność tego procesu w ich organizacji. Przekazywane doświadczenia będą pomocne przy budowaniu własnej, przystosowanej do potrzeb organizacji metody.

 

Cele szkolenia:
  • Prezentacja najnowocześniejszych technik pozyskiwania pracowników z wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy.
  • Przygotowanie praktyczne do profesjonalnego prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej na różnorodne stanowiska jako ważnego instrumentu menedżerskiego.
  • Wypracowanie programu budowania prestiżowej marki pracodawcy „od wewnątrz” poprzez działania samych pracowników.


Program szkolenia:

– Wprowadzenie: poznanie się uczestników, stworzenie mapy potrzeb;uzgodnienie płaszczyzny pojęć i doświadczeń w tym zakresie.
– Definiowanie potrzeb rekrutacyjnych.
– Źródła informacji o potrzebach.
– Rotacja na stanowisku – norma czy zagrożenie?
– Etapy skutecznej rekrutacji i selekcji.
– Ćwiczenie: nabycie umiejętności tworzenia charakterystyki osobowej jako podstawy do rozpoczęcia poszukiwań odpowiedniego kandydata.
– Opis stanowiska pracy a cechy kandydata potrzebne do prawidłowego wykonywania pracy.
– Charakterystyka osobowa – plan wg Rogers’a.
– Ćwiczenia w tworzeniu charakterystyki osobowej.
– Wykorzystanie modeli kompetencyjnych do procesu rekrutacji – przykłady.
– Ćwiczenie sposobów: w trakcie dwóch zadań uczestnicy będą mieli możliwość poznać sposoby i możliwości rekrutacji oraz zasady przygotowania efektywnego ogłoszenia prasowego.
– Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna; formalna i nieformalna – wady i zalety.
– Metody rekrutacji zewnętrznej – dopasowanie do specyfiki stanowiska pracy.
– Przygotowanie ogłoszenia do prasy zewnętrznej i ogłoszenia do mediów w obrębie firmy.
– Ćwiczenie: w trakcie zadania uczestnicy będą mogli poznać i poćwiczyć systematyczne podejście do analizy dokumentów napływających od kandydatów oraz nabycie umiejętności analizy takich dokumentów, jak: podanie (list motywacyjny) i życiorys.
– Metody ilościowe i jakościowe analizy dokumentów.
– Tworzenie tzw. krótkiej listy.
– Ćwiczenia: w trakcie kilku symulacji rozmów rekrutacyjnych uczestnicy będą mogli rozwinąć umiejętności prowadzenia profesjonalnej i efektywnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz umiejętności opracowania zebranych danych i podejmowania decyzji selekcyjnych.
Rozmowa kwalifikacyjna jako narzędzie selekcji – wady i zalety.
– Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych; sekwencje zdarzeń w standardowej rozmowie kwalifikacyjnej.
– Przygotowanie do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
– Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej przydatne w rozmowie kwalifikacyjnej (techniki aktywnego słuchania; obserwacja języka ciała; rola pierwszego wrażenia itp.).
– Analiza jakościowa i ilościowa danych z rozmowy kwalifikacyjnej.
– Poznanie innych metod zbierania danych o kandydacie i oceny.
– Testy psychologiczne – przegląd dostępnej na rynku oferty.
– Centrum oceny i rozwoju (Assessment Centre).
Podsumowanie szkolenia.

 

Informacje dodatkowe agenda:

Dzień 1 – godziny: 10:00 – 18:00
Dzień 2 – godziny: 09:00 – 17:00

 

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni)

Cena: 500 zł