Dla kogo jest ten kurs?

Kursy oferowany osobom nieposiadającym doświadczenia, ale również dla tych związanych Human Resources, czyli dla: kadry kierowniczej, menadżerów personalnych, właścicieli firm, doradców personalnych, absolwentów oraz studentów zainteresowanych tematyką ZZL i HR. Program kursu specjalista ds. HR przygotowany jest od podstaw programu nauczania. Natomiast w dalszej kolejności realizowane są zagadnienia bardziej rozszerzone, zagłębiające się w tematykę HR.

 

Do czego przygotowuje kurs?

Kursanci poznają najnowocześniejsze umiejętności związane z rekrutacją, motywowaniem, oceną okresową, selekcją, metodami poszukiwania pracowników oraz dyscyplinowaniem pracowników. Po ukończeniu kursu specjalisty ds. HR uczestnik może rozpocząć pracę na samodzielnym stanowisku specjalisty ds. HR lub asystenta specjalisty ds. HR. 

Cele szkolenia:
Zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do objęcia funkcji specjalisty ds. HR w organizacjach o różnej wielkości.

 

Program ogólny składa się z następujących działów:

 1. Rekrutacja – 25 h.
 2. Metody poszukiwania pracownika – 10 h.
 3. Selekcja – 8 h.
 4. Motywowanie – 4 h.
 5. Dyscyplinowanie – 5 h.
 6. Ocena okresowa pracownika – 8 h.

 

Czas trwania: 60 h

Cena: 1200 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.