Plan szkolenia:

  1. Wprowadzenie – czym jest proces rekrutacji i selekcji.

a) Definicja i cele współczesnego procesu rekrutacji.

b) Etapy procesu rekrutacji.

c) Dobór strategii rekrutacji do strategii i kultury organizacyjnej organizacji.

d) Znaczenie doboru i utrzymania dobrych pracowników w firmie.

  1. Aspekty prawne procesu naboru.

a) Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu – jakich informacji może i nie może żądać od kandydatów pracodawca.

b) Referencje i testy rekrutacyjne – warunki stosowania.

  1. Kompetencje mistrza / praktyka rekrutacji – udowodnienie tezy – Im masz większą wiedzę jako rekruter, tym lepszych kandydatów będziesz mógł pozyskać do swojej firmy.

a) Przygotowanie profilu kompetencji mistrza rekrutacji – odniesienie do wzoru profilu kompetencji kandydatów do pracy.

b) Najlepszy pracownik na rynku pracy kontra najbardziej optymalny pracownik dla danej firmy.

  1. Pozyskiwanie kandydatów – nasza firma jako pożądane miejsce pracy.

a) Rola atrakcyjnego ogłoszenia rekrutacyjnego – zewnętrzna atrakcyjność rekrutacyjna organizacji.

b) Pozytywny wizerunek firmy a zainteresowanie właściwych kandydatów – jak prowadzić i wykorzystywać tzw. marketing stanowisk pracy w firmie.

  1. Dobór efektywnych źródeł pozyskiwania kandydatów.

a) Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna (zalety, wady, możliwości) – czyli poszukiwanie talentów w organizacji i poza nią.

b) Współpraca z firmami doradztwa personalnego – headhunting/ Executive Search.

c) Inne źródła dotarcia do kandydatów.

d) Wybór najlepszego źródła w zależności od profilu kandydata i pracodawcy.

  1. Unikanie błędów podczas procesu rekrutacji.

a) Najczęstsze zagrożenia i błędy popełniane przez osoby rekrutujące i kandydatów podczas procesu rekrutacji – rozmowa „bez celu”, ryzykowne pytania i tematy, przygotowanie.

b) Psychologiczne pułapki procesu rekrutacji – uprzedzenia, przecenienie, błędy interpretacyjne.

  7. Wybór odpowiedniego kandydata.

a) Matryca oceny najlepszych kandydatów dostosowana do wymogów stanowiska i kultury organizacyjnej firmy.

  1. Podsumowanie szkolenia – indywidualny plan działań.

Celem szkolenia
jest poznanie technik pozyskiwania pracowników bezpośrednio z rynku pracy. Dzięki szkoleniu rekruterzy nabędą umiejętności dotarcia i pozyskania wartościowych pracowników gotowych do zmiany miejsca pracy. Uczestnicy poznają narzędzia stosowane przy identyfikacji kanałów pozyskiwania najlepszych kandydatów z rynku. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności zastosowania w rekrutacji bezpośredniej analiz profili kompetencyjnych i psychologicznych.


Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

 

Liczba godzin: 16

Cena: 1300 zł