Czyli jak budować spójny system rozwoju pracowników w odpowiedzi na zbadane potrzeby.

Opis szkolenia

Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty? Takie pytanie stawia sobie wiele firm. „Zarządzanie szkoleniami” pokazuje, w jaki sposób można sprawić, aby szkolenia stanowiły zyskowną inwestycję. W czasie szkolenia uczestnicy poznają narzędzia wspomagające główne etapy organizacji szkoleń. Zgodnie z cyklem szkoleniowym zaczynamy od rozpoznawania potrzeb szkoleniowych i poprzez projektowanie oraz organizację szkolenia dochodzimy do oceny jego efektywności.

Podczas szkolenia zdobędziecie Państwo niezbędną wiedzę na temat zakresu zadań i priorytetów działania w obszarze funkcji szkoleniowej. Będziecie Państwo potrafili lepiej wybrać odpowiednie narzędzia do identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych, planować i organizować szkolenia oraz oceniać ich efektywności. Na przykładach omówimy i przećwiczymy tworzenie budżetu, kosztorysu szkoleniowego oraz negocjacje kontraktów z wykonawcami.

Cele szkolenia
Szkolenie ma na celu nabycie wszystkich najważniejszych umiejętności w obszarze zarządzania i wdrażania polityki rozwojowej i szkoleniowej. Skierowane jest do osób pracujących w obszarze HR lub w działach szkoleń bądź osobom chcącym rozwijać się w roli HR menedżera, HR biznes partnera czy kierownika ds. szkoleń.

 

Program szkolenia:

1. Rola działu szkoleniowego / osoby odpowiedzialnej za szkolenia w przygotowywaniu efektywnych szkoleń.
* Definicja efektywnego szkolenia.
* Typy kultur szkoleniowych.
* „Kwintet szkoleniowy”.

2. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych w praktyce kadrowej.
* Zakres (organizacyjny, stanowiskowy i indywidualny).
* Cele badania potrzeb szkoleniowych.
* Narzędzia badawcze.
* Wywiad jako narzędzie badania potrzeb.

3. Proces projektowania szkolenia.
* Formułowanie celów szkoleniowych.
* Metody treningowe.
* Rodzaje opcji treningowych i kryteria ich doboru.
* Programy szkoleniowe.

4. Organizacja szkoleń.
* Przygotowywanie oferty dla wykonawcy.
* Logistyka szkoleń.
* Kosztorys wydarzenia treningowego.
* Planowanie budżetu szkoleniowego.
* Negocjacje kontraktów z wykonawcą.

5. Projektowanie transferu szkoleń w miejsce pracy.
* Rola kierowników w procesie szkolenia.
* Plan rozwoju kompetencji.
* Metody wzmacniania transferu.

6. Projektowanie metod i narzędzi oceny efektywności szkoleń.
* Poziomy oceny efektywności szkoleń.
* Narzędzia oceny efektywności.

 

Informacje dodatkowe

Agenda

Dzień 1 – godziny: 10:00 – 18:00
Dzień 2 – godziny: 09:00 – 17:00

 

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni)

Cena: 500 zł