Czyli jak budować spójny system rozwoju pracowników w odpowiedzi na zbadane potrzeby.

Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty? Takie pytanie stawia sobie wiele firm. „Zarządzanie szkoleniami” pokazuje, w jaki sposób można sprawić, aby szkolenia stanowiły zyskowną inwestycję. W czasie szkolenia uczestnicy poznają narzędzia wspomagające główne etapy organizacji szkoleń. Zgodnie z cyklem szkoleniowym zaczynamy od rozpoznawania potrzeb szkoleniowych i poprzez projektowanie oraz organizację szkolenia dochodzimy do oceny jego efektywności.

Opis szkolenia:

Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty? Takie pytanie stawia sobie wiele firm. „Zarządzanie szkoleniami” pokazuje w jaki sposób można sprawić, aby szkolenia stanowiły zyskowną inwestycję. W czasie szkolenia uczestnicy poznają narzędzia wspomagające główne etapy organizacji szkoleń. Zgodnie z cyklem szkoleniowym zaczynamy od rozpoznawania potrzeb szkoleniowych i poprzez projektowanie oraz organizację szkolenia dochodzimy do oceny jego efektywności.

Podczas szkolenia zdobędziecie Państwo niezbędną wiedzę na temat zakresu zadań i priorytetów działania w obszarze funkcji szkoleniowej. Będziecie Państwo potrafili lepiej wybrać odpowiednie narzędzia do identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych, planować i organizować szkolenia oraz oceniać ich efektywności. Na przykładach omówimy i przećwiczymy tworzenie budżetu, kosztorysu szkoleniowego oraz negocjacje kontraktów z wykonawcami.

Program szkolenia:

1. Rola działu szkoleniowego/ osoby odpowiedzialnej za szkolenia w przygotowywaniu efektywnych szkoleń
* Definicja efektywnego szkolenia
* Typy kultur szkoleniowych
* „Kwintet szkoleniowy”

2. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych w praktyce kadrowej:
* Zakres (organizacyjny, stanowiskowy i indywidualny)
* Cele badania potrzeb szkoleniowych
* Narzędzia badawcze
* Wywiad jako narzędzie badania potrzeb

3. Proces projektowania szkolenia
* Formułowanie celów szkoleniowych
* Metody treningowe
* Rodzaje opcji treningowych i kryteria ich doboru
* Programy szkoleniowe

4. Organizacja szkoleń
* Przygotowywanie oferty dla wykonawcy
* Logistyka szkoleń
* kosztorys wydarzenia treningowego
* planowanie budżetu szkoleniowego
* negocjacje kontraktów z wykonawcą

5. Projektowanie transferu szkoleń w miejsce pracy
* Rola kierowników w procesie szkolenia
* Plan rozwoju kompetencji
* Metody wzmacniania transferu

6. Projektowanie metod i narzędzi oceny efektywności szkoleń
* Poziomy oceny efektywności szkoleń
* Narzędzia oceny efektywności.

Informacje dodatkowe agenda:

Dzień 1 – Godziny: 10:00 ÷ 18:00
Dzień 2 – Godziny: 09:00 ÷ 17:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni) CENA: 500 zł