Opis szkolenia:

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi to szeroka dziedzina i zbiór bardzo zróżnicowanych praktycznych umiejętności. Dlatego umiejętne ich dostosowanie do firmy i sprawne wykorzystanie gwarantują sukces w zarządzaniu ludźmi. Szkolenie ma na celu rozwój wiedzy i podstawowych kompetencji z zakresu zarządzania personelem oraz praktycznych umiejętności związanych ze wszystkimi procesami zarządzania zasobami ludzkimi.

Uczestnicy rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie planowania, realizacji i ewaluacji procesów dotyczących: rekrutacji i selekcji pracowników, motywowania ich, oceniania oraz rozwoju w firmie / dziale. Będą również potrafili wybrać i dostosować do swojej firmy i specyfiki poszczególne metody zarządzania ludźmi.

Program szkolenia:

1. Proces zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce:
– podstawowe procesy zarządzania personelem,
– główne założenia oraz zasady ZZL w firmie,
– cykl zarządzania personelem w organizacji.

2. Zarządzanie zasobami ludzkimi z psychologicznego punku widzenia:
– zaangażowanie pracowników,
– dążenie do elastyczności,
– praca zespołowa.

3. Rekrutacja i selekcja pracowników:
– przygotowanie procesu rekrutacji i selekcji,
– budowanie profili kompetencji,
– metody naboru, budowanie bazy kandydatów,
– metody selekcji pracowników,
– rodzaje wywiadów sekcyjnych, stosowane metody,
– testy stosowane w selekcji,
– procedura Assessment Center.

4. Sztuka prowadzenia wywiadu selekcyjnego:
– zachowania kandydata i ich interpretacja,
– metody skuteczne dla wywiadu,
– zadawanie pytań,
– błędy w ocenianiu i sposoby ich eliminacji.

5. Motywowanie pracowników:
– czym są motywy i samo motywowanie,
– rodzaje motywacji u człowieka – podstawy psychologiczne,
– czynniki motywujące do pracy,
– diagnoza motywacji własnej,
– zasady i procedury motywowania niefinansowego,
– jak motywować rozmową,
– skuteczna krytyka,
– skuteczna pochwała,
– rozmowy korygujące zachowania,
– najczęściej popełniane przez przełożonych błędy w motywowaniu.

6. Ocenianie pracowników:
– cele i rodzaje systemów oceniających,
– rozwój a ewaluacja,
– systemy ocen okresowych,
– przeszkody w skutecznym ocenianiu – jak je pokonywać,
– metody wykorzystywane w ocenianiu pracowników,
– dokumenty wykorzystywane w procedurze oceniania,
– rozmowa oceniająca – etapy, zasady jej prowadzenia,
– obiektywność oceny, eliminowanie typowych błędów oceny.

7. Rozwój i szkolenia pracowników:
– projektowanie działań szkoleniowych, wyznaczane cele,
– analiza potrzeb szkoleniowych – metody,
– wybór firmy szkoleniowej – analiza czynników decydujących,
– prowadzenie szkolenia, stosowane metody techniki,
– ocena efektywności szkoleń,
– stosowane metody i ich efektywność,
– etapy ewaluacji – poziomy zaawansowania.

Informacje dodatkowe

Agenda:

Dzień 1 – godziny: 09:00 ÷ 17:00
Dzień 2 – godziny: 09:00 ÷ 17:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni)

CENA: 500 zł