Media, poza tym, że są ogromnym narzędziem przekonywania, są wykorzystywane do informowania społeczeństwa. Przy użyciu różnych rodzajów publikacji oraz radia i telewizji do opinii publicznej można docierać zarówno w szerszym, jak i węższym spektrum. Środki masowego przekazu mogą być traktowane jako sposób na komunikację dwustronną. I to jest właśnie clou programu szkolenia. Komunikacja dwustronna. Jeśli masz do czynienia z PR i zapominasz o tym, kłopoty znajdą Cię same. Masz wiele możliwości panowania, wpływania, sterowania, modelowania, kierunkowania i zarządzania Twoją relacją z mediami. Wykorzystaj to. Poruszaj się w tej materii z gracją i świadomością nieodwracalnych procesów.

Jeśli pozwolisz sobie na spontaniczność w najlepszym wypadku po prostu się skompromitujesz. Jeśli nie będziesz miał szczęścia, możesz zniweczyć starannie budowany wizerunek instytucji, którą reprezentujesz, a sam zrujnować swoją karierę zawodową. 

Takie są konsekwencje nieprofesjonalnego podejścia.

 

Opis szkolenia

Symulacje wszystkich rodzajów kontaktów z mediami. Pisanie tekstów do prasy, symulacja panelu dyskusyjnego, wywiad radiowy i telewizyjny, konferencja prasowa, nagrywanie setek, analiza materiałów filmowych, studia przypadku.

 

Program szkolenia:
1.    Poznaj partnera w komunikacji. Publiczność, widzów, czytelników? Ależ skąd. Dziennikarze. Kim są? Jak pracują? Jak pokonać zasieki? Czyli rzecz o dotarciu do mediów.
2.    Rozpoznanie rynku.

Podział mediów i ich zasięg.
Kiedy wysyłać informacje prasowe?
Do których dziennikarzy kierować informacje?
Najczęściej popełniane błędy.
Praca na konkretnych tekstach docierających do redakcji. Analiza błędów i próba własnych sił, czyli samodzielne pisanie tekstu do prasy.

3.    Psychologia w mediach. Czyli o wrażeniu i zapamiętywaniu. Metoda GP, czyli co to jest „mapowanie”? MAP – czyli Must Aire Points. Wniosek po wystąpieniu może być tylko jeden. On wyznaczy kierunek działania, a sugestia dokończy dzieła. Wprowadzi odbiorcę w akcję. Czy zatem „oni” mogą mieć własne wnioski? Mapowanie – czyli 20 słów w praktyce.

4.    Emocje jako klucz do zmiany działania.

Praca na tekstach na ujednolicenie wniosków i wywieranie wpływu na reakcje, opinie i działanie odbiorców komunikatów medialnych.
O poprawnych relacjach, czyli kto do czego ma prawo? I o prawach niepisanych.
Zasady radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.

5.    Szanowanie terminów, czyli co to znaczy deadline w mediach.

6.    Sztuka prowadzenia rozmowy telefonicznej z dziennikarzem.

Unikanie przedostawania się do prasy niepożądanych informacji.
Zasady postępowania ze sprostowaniem.
Kilka słów o autoryzacji.
Występy, wywiady, setki, dyskusje.

7.    Radio.

Podstawowe zasady, jakimi rządzi się studio radiowe.
Zasada 15 sekund.
Korzystanie z notatek.
Kto jest moim odbiorcą.
Głos – mój największy sprzymierzeniec.

8.    Telewizja.

Co to jest “setka” i jak się do niej przygotować.
Wygląd zewnętrzny i sposób poruszania się.
Zasada 30 sekund.
Bierność i zdominowanie w czasie wywiadu.
Zmiana tematu rozmowy, wykorzystanie flippingu.
Naturalność gwarantuje sukces.
Poznanie rozmówcy, kto chce ze mną rozmawiać.
Empatia jako sposób dopasowania się do rozmówcy.

9.    Prasa.

Precyzyjne ustalenie zagadnień będących tematem rozmowy.
Główne przesłania.
Przewidywanie zaskakujących pytań.
Miejsce i czas udzielenia wywiadu.
Termin publikacji wywiadu.

10. Praca z kamerą. Nagrania setek – analiza materiału. Symulacja konferencji prasowej – w krzyżowym ogniu pytań. Ćwiczenie „Ostra kontra gracz”, czyli dobry i zły wywiad.
Sposoby radzenia sobie z tremą i metody eliminowania napięcia związanego z wystąpieniem przed kamerą, mikrofonem, czyli wyrzuć to niemiłe uczucie w żołądku.
Poznanie prawdziwej przyczyny stresu. Obserwuj i oceń objawy.
Trema jest potrzebna, czyli zamiast paraliżu motywacja.
Praktyczne ćwiczenia autorelaksacyjne, redukcja napięcia.

 

Informacje dodatkowe

SZKOLENIE OTWARTE:

Agenda:
Dzień 1- godziny: 10:00-18:00
Dzień 2 – godziny: 09:00-17:00

 

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni)

Cena: 500 zł

 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:

– Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.

– Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.

– W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.

– Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od trenera/eksperta czy follow up.

– W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.

– Szkolenie może być prowadzone przez dwóch trenerów/ekspertów.

– W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą trenerów/ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.