Czyli jak zarzuty zamienić na korzyści?

Podczas szkolenia poznają Państwo zasady nawiązywania i podtrzymywania prawidłowego kontaktu z klientami, sposoby analizowania i zaspokajania potrzeb i oczekiwań klientów oraz rozwiązywania zgłaszanych przez klientów zastrzeżeń.

 

Opis szkolenia:

Kto z nas nie słyszał kiedyś zdania „Klient nasz pan”? Ale czy rzeczywiście tak właśnie być powinno? Czy w naszej pracy jesteśmy zmuszeni podporządkować się woli klienta, niezależnie od tego, w jaki sposób się ją oznajmia? Otóż nie! Nowoczesna obsługa polega oczywiście na dbałości, staranności, odkrywaniu potrzeb, na rozwiązywaniu problemów, ale tak samo istotne jest, by edukować klienta, który przekroczył pewne granice lub najnormalniej w świecie nie ma racji. To szkolenie skupia się na obu biegunach pracy z klientem: pokazuje, jak profesjonalnie budować wizerunek firmy dbającej o swoich klientów oraz doradzi, co robić w sytuacjach trudnych. Kiedy będziemy mieć pewność, jak zachować się, by tworzyć udane relacje, a jednocześnie zachować spokój i dobry nastrój (lub chociaż komfort psychiczny), możemy być pewni, że nasza praca będzie przynosić nam satysfakcję. Firmie natomiast przysporzy zadowolonych klientów, co w efekcie przekładać się będzie na znakomite wyniki finansowe oraz opinię profesjonalistów. A o to przecież chodzi.

 

Cele szkolenia:

 • Wykorzystanie elementów składowych skutecznego komunikowania się dla doskonalenia własnego warsztatu pracy z klientem.
 • Uświadomienie roli i strategii pracy z emocjami własnymi oraz emocjami klienta.
 • Poznanie roli strategii uprzedzania sytuacji trudnych. Wypracowanie umiejętności przeprowadzenia skutecznej rozmowy z zastosowaniem poznanych technik.
 • Uświadomienie sobie osobistych zasobów możliwych do wykorzystania podczas głównych zadań pracownika obsługi klienta.
 • Uświadomienie różnorodności klientów i konieczności indywidualizowania środków komunikacji.
 • Wypracowanie umiejętności postępowania z „trudnym” klientem.
 • Wzmacnianie skuteczności radzenia sobie ze stresem.
 • Wykorzystanie postaw i technik asertywnych dla zachowania spokoju w sytuacjach trudnych i budowania pozytywnych więzi z klientem.
 • Wzmacnianie skuteczności radzenia sobie ze stresem.

 

Informacje dodatkowe agenda:

Dzień 1 – godziny: 10:00 – 18:00
Dzień 2 – godziny: 09:00 – 17:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni)

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.