Celem szkolenie jest  zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z obsługą trudnego klienta, a także klienta zadłużonego. Moduły zawarte w szkoleniu zostały tak skonstruowane, aby uczestnik wiedział, w jaki sposób musi rozmawiać z klientem, aby nie tylko wywrzeć na nim wpływ, ale także ściągnąć należną zapłatę.

 

PROGRAM KURSU:

 1. Rola emocji i naszego nastawienia w kontakcie z klientem:
  – rola własnego nastawienia do innych – budowanie pozytywnego nastawienia;
  – samoświadomość a kontakt z klientem;
  – zmiana myślenia o sobie i innych kluczem do sukcesu;
  – przekonanie i stereotypy;
  – przepis na swój sukces życiowy/zawodowy;
  – własne ograniczenia i możliwości;
  – zamiana przeszkadzających nawyków.
 2. Komunikacja w obsłudze trudnego klienta:
  – bariery komunikacji;
  – techniki skutecznej komunikacji i ich wpływ na obsługę klienta;
  – sztuka zadawania pytań;
  – rozpoznawanie ukrytych potrzeb klienta, metoda nurkowania, identyfikacja typu, dążeń i sytuacji klienta;
  – procesy decyzyjne klientów – rola wartości, potrzeb i dążeń.
 3. Komunikacja za pomocą gestów. Jak wzmacniać przekaz werbalny:
  – Sprawdź, kim jesteś: zapatrzonym w mniej lub bardziej barwne obrazy wzrokowcem kładącym nacisk na odczucia i wrażenia kinestetyczne czy raczej wsłuchującym się w wewnętrzny dialog słuchowcem?
  – Jak nawiązać dialog z osobą postrzegającą świat w odmienny sposób niż ja? Dopasowanie własnego modelu do modelów świata innych.
  – Siła komunikacji niewerbalnej – dlaczego zwracamy szczególną uwagę na to, jak się zachowujemy oraz jak odbierają nas inni? Jak stworzyć spójny wizerunek podczas przekazu, by poziom werbalny i niewerbalny był identyczny?
  – Techniki budowania wiarygodności przekazu: ton głosu, gesty, słowa.
  – Czy te oczy mogą kłamać? Ruchy gałki ocznej podczas rozmowy.
  – Dopasowanie się do rozmówcy, czyli odzwierciedlanie swoim zachowaniem zachowania partnera w rozmowie. Neurony lustrzane.
 4. Narzędzia komunikacji podczas obiekcji klienta. Komunikacja w sytuacji konfliktowej:
  – zdania, zwroty doceniające i dowartościowujące klienta;
  – argumentacja i przekonywanie do swoich racji. Rola argumentów, faktów, konkretnych informacji w procesie reklamacji;
  – język korzyści;
  – techniki przekonywania: zmiana perspektywy, metoda FBI;
  – intonacja głosem;
  – techniki lingwistyczne – słowa, które uspokajają;
  – słowa, które wyzwalają gniew klienta.
 5. Wywieranie wpływu i manipulacje ze strony klientów – rozpoznawanie i przeciwdziałanie. Elementy języka perswazji:
  – istota manipulacji i perswazji;
  – model przetwarzania informacji i elementy filtrujące informację;
  – technika „dostrajania” i „prowadzenia”; moc i magia słowa;
  – techniki wywierania wpływu – reguły i techniki wywierania wpływu.
 6. Asertywność, czyli umiejętność bronienia swoich praw w kontakcie z klientami:
  – asertywność i jej definicje;
  – perswazja i asertywność w odpowiadaniu na niezadowolenie klientów;
  – techniki pracy z trudnym klientem wykorzystujące asertywność;
  – wyrażanie osobistych opinii i przekonań;
  – umiejętność odmawiania w sposób konstruktywny;
  – model reagowania na emocje niezadowolonego i agresywnego klienta;
  – stawianie granic „trudnemu” klientowi.
 7. Sposoby radzenia sobie z sytuacjami stresowymi w kontakcie bezpośrednim/telefonicznym z klientem:
  – stres a kontakt z klientami – czyli jak przekształcić trudne sytuacje w pozytywne relacje na przyszłość,
  – negatywne emocje – jak sobie z nimi radzić i jak wykorzystywać.
 8. Przyczyny niepłacenia:
  – etapy zachowania dłużników,
  – dlaczego dłużnicy nie płacą swoich zobowiązań,
  – jak rozpoznać przyczynę powstania wymówki w rozmowie.
 9. Dłużnik trudny, typologia dłużników i metody radzenia sobie z dłużnikiem trudnym:
  – rozróżnienie typów dłużników i motywów ich zachowań,
  – jak dostosować swój komunikat w zależności od typu dłużnika – podejmowanie adekwatnych działań i reakcji prowadzących do znalezienia wspólnego stanowiska w sprawie.
 10. Negocjacje windykacyjne:
  – rodzaje negocjacji,
  – jak dobrać sposób prowadzenia negocjacji do typu rozmówcy,
  – zasady negocjacji i ich wykorzystanie,
  – budowanie poczucia przewagi nad dłużnikiem i umiejętność zachowania kontroli nad rozmową.
 11. Sankcje – konsekwencje niepłacenia:
  – rodzaje sankcji,
  – jak wykorzystywać w rozmowie znajomość różnych sankcji, dopasowywać je do sytuacji w sprawie i typu dłużnika,
  – metodologia zapowiadania sankcji,
  – wachlarz sankcji i metoda „dociskania sprężyny” jako skuteczny sposób wywierania wpływu na dłużnika.

Liczba godzin: 22
Cena kursu:
2.200 zł