Czyli jak sprawić, aby rozmówcy zgadzali się na Twoje propozycje.

Zacznijmy od faktów. Perswazja i negocjacje to techniki i reguły, których można się nauczyć. Osoby posługujące się nimi łatwiej przekonują innych. Uzyskują lepsze efekty. Dlatego używa się ich w telefonicznych rozmowach sprzedażowych, handlowych czy biznesowych. W każdej branży.

Czas na pytanie. Czy wiesz, jakie korzyści może przynieść stosowanie skutecznych technik perswazyjnych i negocjacyjnych w Twojej pracy?

Polecamy Ci szkolenie, na którym dowiesz się, jak wywierać na rozmówcę wpływ, aby doprowadzić go do podjęcia pomyślnej dla Ciebie decyzji.

Pod okiem wieloletniego praktyka, a następnie trenera jednej z największych marek na świecie, szkolącego pracowników negocjujących warunki umów przez telefon, poznasz narzędzia perswazji i negocjacji kluczowe dla rozmów telefonicznych.

 

Opis szkolenia:

Weź udział w szkoleniu i dzięki licznym ćwiczeniom rozwiń swoje umiejętności, i:

 • wywieraj wpływ na rozmówców, aby zgadzali się na Twoje propozycje,
 • negocjuj korzystniejsze ustalenia, warunki umów czy kontraktów,
 • prezentuj atrakcyjniej i sprzedawaj skuteczniej produkty oraz usługi.

 

Cele szkolenia:

Na bogatym w interaktywne formy warsztatowe szkoleniu uczestnicy:

 • rozwiną umiejętność wpływania na rozmówcę w celu skłonienia go do podjęcia pożądanej decyzji;
 • nauczą się z lepszymi wynikami negocjować warunki umów, sprzedaży, kontraktów, ustaleń itd.;
 • poznają konkretne techniki negocjacji i perswazji do zastosowania w rozmowach przez telefon;
 • nauczą się, jak wykorzystywać perswazję i strategie negocjacyjne, aby skuteczniej sprzedawać;
 • dowiedzą się, jak kontrolować przebieg rozmowy, by doprowadzić ją do własnego celu;
 • poznają sposoby prezentowania ofert i propozycji, minimalizujące ryzyko odmowy;
 • nauczą się, jak dzięki perswazji budować wiarygodność oraz zdobywać zaufanie rozmówcy;
 • poznają metody wykorzystywania swojego głosu i siły sugestii do przekonywania innych;
 • rozwiną umiejętność pokonywania zastrzeżeń i skłaniania rozmówcy do decyzji „tu i teraz”;
 • zdobędą narzędzia asertywnej obrony przed namawianiem.

 

Program szkolenia:

I. Wywieranie wpływu w rozmowie telefonicznej.
1. Zalety i wady rozmowy telefonicznej w porównaniu z negocjacjami bezpośrednimi.
2. Wywieraj wpływ świadomie – komunikacja jako działanie perswazyjne.
3. Przejmij kontrolę i pokieruj rozmową do swojego celu.
4. Praca nad postawą sprzyjającą osiąganiu efektów w negocjacjach.

II. Jak ułożyć relację, aby wywierać wpływ.
1. Zdobądź sympatię rozmówcy i wykorzystaj efekt aureoli.
2. Twój głos w słuchawce ma moc – ton, tempo i rytm wypowiedzi a wywieranie wpływu.
3. Jak zbudować zaufanie i wiarygodność przez telefon – taktyki perswazji.
4. Zasady negocjacji pomagające w kształtowaniu relacji z rozmówcą.

III. Praktyczne zastosowanie sugestywnego języka perswazji.
1. Rozszyfruj rozmówcę, czyli co można usłyszeć między wierszami.
2. Jak pytać, jak milczeć – nakieruj rozmówcę na odpowiedzi, które chcesz usłyszeć.
3. Użyj siły sugestii – słowa, które ułatwiają negocjacje sprzedażowe.
4. Jak dać rozmówcy wybór, nie pozostawiając mu wyboru?
5. Zminimalizuj ryzyko odmowy – wykorzystanie techniki uzasadnień.

IV. Mechanizmy i techniki negocjacyjne w rozmowie telefonicznej.
1. Małe „tak” ułatwia duże „tak” – wykorzystanie reguły zaangażowania i konsekwencji.
2. Strategia ustępstw w negocjacjach handlowych.
3. Umiejętność stopniowania oferty i zastosowanie reguły kontrastu.
4. Wzajemność, niedostępność i inne reguły wpływu społecznego.
5. Jak stosować taktykę Steve’a Jobsa w prezentowaniu oferty.
6. Metaprogramy w negocjacjach telefonicznych.

V. Nakłoń rozmówcę do podjęcia decyzji „tu i teraz”.
1. Jak nie ulegać namowom – asertywne jujitsu.
2. Ukróć dalsze negocjacje – uderzenie prewencyjne.
3. Sposoby na przezwyciężanie zastrzeżeń i obiekcji.
4. Techniki finalizacji negocjacji telefonicznych.

VI. Własny styl negocjacyjny oraz rozpoznawanie partnera biznesowego.
1. Strategie i taktyki negocjacyjne: negocjacje konfrontacyjne i negocjacje integrujące. Wybór strategii negocjacyjnej.
2. Komunikacja bez przemocy Rosenberga.
3. Planowanie procesu negocjacji nastawionych na długofalową współpracę z partnerem.
4. Przygotowanie do negocjacji – schemat postępowania.
5. Wyznaczanie celów negocjacji. Rozpoznawanie celów negocjacji drugiej strony.
6. Pojęcie BATNA – jakie są najlepsze alternatywy dla negocjowanego porozumienia?
7. Rola i znaczenie ustępstw.

 

Czas trwania: 16 godzin

Cena: 1600,00 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.