Czyli jak sprawić, aby rozmówcy zgadzali się na twoje propozycje.

Zacznijmy od faktów. Perswazja i negocjacje to techniki i reguły, których można się nauczyć. Osoby posługujące się nimi łatwiej przekonują innych. Uzyskują lepsze efekty. Dlatego używa się ich w telefonicznych rozmowach sprzedażowych, handlowych czy biznesowych. W każdej branży.

Czas na pytanie. Czy wiesz, jakie korzyści może przynieść stosowanie skutecznych technik perswazyjnych i negocjacyjnych w Twojej pracy?

Polecamy Ci szkolenie, na którym dowiesz się, jak wywierać na rozmówcę wpływ, aby doprowadzić go do podjęcia pomyślnej dla Ciebie decyzji.

Pod okiem wieloletniego praktyka, a następnie trenera jednej z największych marek na świecie, szkolącego pracowników negocjujących warunki umów przez telefon, poznasz narzędzia perswazji i negocjacji kluczowe dla rozmów telefonicznych.

Opis szkolenia:

Weź udział w szkoleniu dzięki licznym ćwiczeniom rozwiń swoje umiejętności i:

– wywieraj wpływ na rozmówców, aby zgadzali się na Twoje propozycje,
– negocjuj korzystniejsze ustalenia, warunki umów czy kontraktów,
– prezentuj atrakcyjniej i sprzedawaj skuteczniej produkty oraz usługi.

Korzyści dla uczestnika:

Na bogatym w interaktywne formy warsztatowe szkoleniu Uczestnicy:

– Rozwiną umiejętność wpływania na rozmówcę w celu skłonienia go do podjęcia pożądanej decyzji,
– Nauczą się z lepszymi wynikami negocjować warunki umów, sprzedaży, kontraktów, ustaleń itd.,
– Poznają konkretne techniki negocjacji i perswazji do zastosowania w rozmowach przez telefon,
– Nauczą się, jak wykorzystywać perswazję i strategie negocjacyjne, aby skuteczniej sprzedawać,
– Dowiedzą się, jak kontrolować przebieg rozmowy, by doprowadzić ją do własnego celu,
– Poznają sposoby prezentowania ofert i propozycji, minimalizujące ryzyko odmowy,
– Nauczą się, jak dzięki perswazji budować wiarygodność oraz zdobywać zaufanie rozmówcy,
– Poznają metody wykorzystywania swojego głosu i siły sugestii do przekonywania innych,
– Rozwiną umiejętność pokonywania zastrzeżeń i skłaniania rozmówcy do decyzji „tu i teraz”,
– Zdobędą narzędzia asertywnej obrony przed namawianiem.

Program szkolenia:

I. Wywieranie Wpływu W Rozmowie Telefonicznej
1. Zalety i wady rozmowy telefonicznej w porównaniu z negocjacjami bezpośrednimi
2. Wywieraj wpływ świadomie – komunikacja jako działanie perswazyjne
3. Przejmij kontrolę i pokieruj rozmową do swojego celu
4. Praca nad postawą sprzyjającą osiąganiu efektów w negocjacjach

II. Jak Ułożyć Relację, Aby Wywierać Wpływ
1. Zdobądź sympatię rozmówcy i wykorzystaj efekt aureoli
2. Twój głos w słuchawce ma moc – ton, tempo i rytm wypowiedzi a wywieranie wpływu
3. Jak zbudować zaufanie i wiarygodność przez telefon – taktyki perswazji
4. Zasady negocjacji pomagające w kształtowaniu relacji z rozmówcą

III. Praktyczne Zastosowanie Sugestywnego Języka Perswazji
1. Rozszyfruj rozmówcę, czyli co można usłyszeć między wierszami
2. Jak pytać, jak milczeć – nakieruj rozmówcę na odpowiedzi, które chcesz usłyszeć
3. Użyj siły sugestii – słowa, które ułatwiają negocjacje sprzedażowe
4. Jak dać rozmówcy wybór, nie pozostawiając mu wyboru?
5. Zminimalizuj ryzyko odmowy – wykorzystanie techniki uzasadnień

IV. Mechanizmy I Techniki Negocjacyjne W Rozmowie Telefonicznej
1. Małe „tak” ułatwia duże „tak” – wykorzystanie reguły zaangażowania i konsekwencji
2. Strategia ustępstw w negocjacjach handlowych
3. Umiejętność stopniowania oferty i zastosowanie reguły kontrastu
4. Wzajemność, niedostępność i inne reguły wpływu społecznego
5. Jak stosować taktykę Steve’a Jobsa w prezentowaniu oferty
6. Metaprogramy w negocjacjach telefonicznych

V. Nakłoń Rozmówcę Do Podjęcia Decyzji „Tu I Teraz”
1. Jak nie ulegać namowom – asertywne jujitsu
2. Ukróć dalsze negocjacje – uderzenie prewencyjne
3. Sposoby na przezwyciężanie zastrzeżeń i obiekcji
4. Techniki finalizacji negocjacji telefonicznych

VI. Własny styl negocjacyjny oraz rozpoznawanie partnera biznesowego:
1. Strategie i taktyki negocjacyjne: negocjacje konfrontacyjne i negocjacje integrujące. Wybór strategii negocjacyjnej,
2. Komunikacja bez przemocy Rosenberga,
3. Planowanie procesu negocjacji nastawionych na długofalową współpracę z partnerem,
4. Przygotowanie do negocjacji – schemat postępowania,
5. Wyznaczanie celów negocjacji. Rozpoznawanie celów negocjacji drugiej strony,
6. Pojęcie BATNA – jakie są najlepsze alternatywy dla negocjowanego porozumienia?
7. Rola i znaczenie ustępstw.

 

Czas trwania: 16 godzin

Cena: 1600,00 zł