Celem szkolenia jest podwyższenie kompetencji z zakresu planowania i organizowania pracy, nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania, dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy, nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu, poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem, wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie oraz własnych zasad zarządzania czasem.

 

PROGRAM KURSU:

1. Zarządzanie czasem własnym – rola i znaczenie:

 • zarządzanie sobą w czasie jako główne założenie lepszego zorganizowania,
 • czas jako osobisty kapitał każdego z nas,
 • korzyści z lepszej organizacji.

2. Bariery efektywnego wykorzystania czasu:

 • analiza obecnego stylu pracy,
 • identyfikacja pożeraczy czasu oraz walka z nimi,
 • nawyki tracenia czasu i metody zapanowania nad nimi,
 • zarządzanie czasem a zarządzanie sobą.

3. Wyznaczanie i realizacja celów kluczem do lepszej organizacji dnia:

 • cele długo- i krótkoterminowe,
 • kryteria właściwie zdefiniowanego celu (np. metoda SMART),
 • analiza SWOT narzędziem pomocnym w definiowaniu celów,
 • cele danej grupy zawodowej,

4. Planowanie – jego istota w efektywnym zarządzaniu sobą w czasie:

 • skuteczność a efektywność w działaniu – różnice,
 • analiza własnej aktywności w ciągu dnia,
 • gospodarowanie czasem, czyli eliminowanie tzw. złodziei czasu,
 • zarządzanie czasem a organizacja przestrzeni.

5. Techniki i metody zarządzania czasem:

 • główne zasady funkcjonowania w czasie – „z życia organizacji”,
 • ustalanie ważności zadań i macierz Eisenhowera,
 • arkusze planowania indywidualnego i grupowego,
 • program osobistej efektywności – przezwyciężenie nawyku odkładania spraw na później,
 • tworzenie harmonogramów,
 • kamienie mailowe,
 • zasada konstruowania celów SMART,
 • metoda 2-2-2.
 • technika pomodoro.

6. Ustalanie priorytetów a właściwe podejmowanie decyzji:

 • metody ustalania priorytetów,
 • matryca zarządzania czasem jako sposób i możliwość delegowania zadań pracownikom,
 • zadania ważne i pilne – które z nich są najważniejsze – zasada Eisenhowera,
 • wyciąganie konsekwencji z braku realizacji zadań,
 • analiza zadań pod kątem priorytetów,

7. Podsumowanie szkolenia.

 

Ilość godzin: 18
Cena szkolenia: 1.800 zł