Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności i elastyczności komunikacyjnej ukierunkowanej na osiąganie porozumienia w zespole i równoczesną realizację zamierzonych celów, optymalnych pod względem korzyści dla firmy.

Ponadto szkolenie umożliwi wypracowanie umiejętności współpracy w zespole opartej na efektywnej komunikacji i zrozumieniu jakości oraz znaczenia pracy zespołowej.

 

Ramowy program szkolenia:

1. Wprowadzenie do zagadnień komunikowania się:
– proces komunikacji i jego etapy,
– znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
– techniki i narzędzia skutecznego porozumiewania się.

2. Zasady skutecznej komunikacji:
– autoanaliza własnego stylu komunikowania się,
– błędy w komunikacji,
– bariery komunikacyjne.

3. Efektywne prowadzenie rozmów:
– rola nadawcy i odbiorcy,
– czynniki wpływające na jakość kontaktów zawodowych pomiędzy pracownikami,
– aktywne słuchanie jako narzędzie skutecznej komunikacji,
– czynniki zakłócające słuchanie i rozumienie wypowiedzi,
– sztuka zadawania pytań.

4. Asertywność:
– co to jest asertywność,
– typy zachowań: zachowania agresywne, uległe, asertywne,
– budowanie komunikatów „ja”.

5. Złote zasady dobrej komunikacji i współpracy w zespole.

 

Uczestnik po ukończeniu kursu nabędzie wiedzę w zakresie:
– podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej,
– typów zachowań,
– efektywnego prowadzenia rozmów.

Uczestnik nabędzie umiejętności w zakresie:
– dobierania odpowiednich sposobów komunikacji do sytuacji,
– stosowania w praktyce zasad skutecznej i efektywnej pracy,
– aktywnego słuchania.

Uczestnik nabędzie kompetencje w zakresie:
– identyfikowania błędów w komunikacji,
– właściwego interpretowania komunikatów niewerbalnych.

 

Liczba godzin: 16
Cena szkolenia: 2.500 zł